Kerti kutak törvényi szabályozása – Mindenki számára kötelező ezt megtenni!

Kerti kutak törvényi szabályozása – Mindenki számára kötelező ezt megtenni!

( Friss hírek )

A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya friss tájékoztatót adott ki a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezésére vonatkozóan, kihangsúlyozva a 2023. december 31-ig és a 2024. január 01-jét követő hatályos jogszabályokat.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a értelmében minden mezőgazdasági öntözési célú kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, valamint megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Azonban a jogszabály lehetőséget biztosít az engedély nélküli létesítésre is, ha a meghatározott feltételek teljesülnek.

A kút létesítéséhez kapcsolódó feltételek:

A kút nem érintheti előzetesen vagy véglegesen kijelölt vízbázis védőidomot vagy védőterületet, valamint karszt- vagy rétegvízkészletet.

Talpmélysége nem haladhatja meg az 50 métert, és az első vízzáró réteget nem érheti el.

Az öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálhatja.

A kút létesítésekor digitális kútvízmérővel kell felszerelni.
Az új kutak esetén az ügyintézési határidő a hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 nap. Ebben az időszakban az öntözési igazgatási szerv dönt a jóváhagyásról, tilalomról, vagy a vízjogi engedély nélküli létesítési engedély szükségességéről.

A meglévő kutak fennmaradása esetén az ügyintézési határidő 60 nap, és az engedély nélküli kutak esetében a kritériumokat a tájékoztató részletezi.

A 2024. január 01-jét követően létesült kutak esetén előzetes bejelentés kötelező a vízkészletvédelmi területeken. A bejelentett kút üzemeltetéséhez digitális kútvízmérő alkalmazása szükséges, és kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálhatja.

A jogszabályi változások körültekintő figyelmet és időbeni alkalmazkodást igényelnek a mezőgazdasági szektor részéről. Az érintettek kérdéseikkel és további tájékoztatásért fordulhatnak a Hatósági Osztályhoz az mg.kut@nfk.gov.hu e-mail címen.

A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya hangsúlyozza, hogy a változások célja a fenntartható vízgazdálkodás és a vízkészletek védelme a mezőgazdasági öntözési tevékenységek kapcsán.error: Content is protected !!