Új rendelet jelent meg a Magyar közlönyben – Karantént is kilátásba helyezi!

Új rendelet jelent meg a Magyar közlönyben – Karantént is kilátásba helyezi!

Új rendelet jelent meg a Magyar közlönyben – Karantént is kilátásba helyezi! Az Agrárminisztérium a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendeletet jelentett be. A rendeletben felfedik, hogy a méhbetegség megállapítását követően a helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet körül legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre a járási hivatal községi zárlatot rendel el.

(További friss híreink)
Az Agrárminisztérium új rendeletet jelentett be a szerda este megjelenő Magyar Közlönyben, amely jelentős változásokat hoz a méhállományok védelmében és a méhek betegségeinek kezelésében.

Az új rendelet, amely a korábbi 70/2003. (VI. 27.) FVM-rendeletet módosítja, több fontos intézkedést tartalmaz, amelyek célja a méhpopuláció védelme és a méhek egészségének fenntartása.

EZEK KÖZÉ TARTOZIK A MÉHÉSZKEDÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SZIGORÍTÁSA, VALAMINT A MÉHCSALÁDOK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATAINAK ELŐÍRÁSA.

A rendelet szerint az újonnan kezdett méhészkedést (méhtartást) a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi.
Ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni. Ez az intézkedés javítja a nyomon követhetőséget és elősegíti a gyorsabb reagálást esetleges betegségek kialakulása esetén.

Korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Kandrács Csaba beszélt a biodiverzitás védelmének fontosságáról, amelyben a jegybank élen jár, és a világ tőlünk tanul. A központi bank alelnöke korábban kiemelte a méhek védelmét, hiszen súlyos következményei lehetnek, ha a létszámuk csökken. Mindemellett arról is szót ejtett, hogy a hatodik kihalási hullámban vagyunk.

A méhek minden rezdülését figyelik

A méhcsaládok éves egészségügyi monitoringjára is sor kerül évente július 15. és október 15. között, amelyet a járási hivatalok szerveznek meg és a hatósági állatorvosok, illetve a méhegészségügyi felelős végeznek el.
A vizsgálatról és annak eredményéről összesítő kimutatást készítenek. A vizsgálatok eredményeit a vármegyei kormányhivatal összeveti a Tenyészet Információs Rendszerben szereplő adatokkal, és eltérés esetén módosítja azt.

Egy további fontos változás, hogy a méheket csak egészségügyi igazolással szabad áthelyezni. Amely megszerzéséhez a vizsgálatot a méhegészségügyi felelős folytatja le. Az egészségügyi igazolás kizárólag kedvező eredményű vizsgálat esetén állítható ki.

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉÉRT DÍJAT KELL FIZETNI, AMELYNEK PONTOS ÖSSZEGÉT NEM KÖZLIK A RENDELETBEN.

Ez az intézkedés a méhek közötti betegségterjedés megelőzését szolgálja. A rendelet szigorú intézkedéseket is tartalmaz a méhbetegségek esetén, beleértve a fertőzött méhcsaládok leölését állami kártalanítás mellett, ha a betegség megállapításra kerül.

„A helyi zárlat alatt álló helyen a beteg vagy a fertőzöttségre gyanús méhcsaládoktól származó mézet, lépet és viaszt a betegség megszűnte után – a járási hivatal engedélyével – a vármegyei kormányhivatal által ellenőrzött felhasználónak lehet átadni, aki az elszállított terméket csak ipari célra használhatja fel” – írják a rendeletben.
A MÉHBETEGSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁT KÖVETŐEN – A HELYI ZÁRLAT ALÁ VONT FERTŐZÖTT MÉHÉSZET KÖRÜL LEGALÁBB ÖT KILOMÉTERES SUGARÚ KÖR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE – A JÁRÁSI HIVATAL KÖZSÉGI ZÁRLATOT RENDEL EL.

A helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet GPS-koordinátáit és a helyi zárlat elrendeléséről szóló határozatot a járási hivatal megküldi a Nébihnek. Amely a zárlat alatt álló területről a honlapján elérhető nyilvántartást vezet. Amelyet az online felületen térképes formában közzétesz.

Az új rendelet végrehajtása a méhészetek és a méztermelés hosszú távú érdekeit szolgálja. Amely fontos része Magyarország mezőgazdaságának. Ugyanakkor számos kihívással néz szembe az ágazat. Ezek közül kiemelkedő az olcsó, sokszor hamis kínai méz terjedése a piacon. Nem meglepő, hogy a magyar mézexportőrök elégedetlenek, erről nyíltan vallottak lapunknak.

Az új rendelet értelmében, ha a méhész a méhészkedést (méhtartást) nem kívánja folytatni, úgy azt legkésőbb nyolc napon belül bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat. Fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt a nyilvántartásból törli.
error: Content is protected !!