Nétak – Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

2020. január 1. óta új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a négy vagy több gyermekes anyák.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a , aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

    1. családi pótlékra jogosult, vagy
    2. családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY NYOMTATVÁNYOK 2021: LETÖLTÉS ITT

és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna, ezért ez a gyermek a b) pont alapján vehető figyelembe.

A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában a törvényben meghatározott jövedelmei után. Például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó kivétje, vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, megbízásból, felhasználási szerződésből származó jövedelem. Az adózás szempontjából nem mindegy hány gyermeket nevelt a szülő.

A kedvezmény már év közben érvényesíthető, ha az anya a munkáltató, kifizető részére adóelőleg-nyilatkozatban azt kéri.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről részletesebb tájékoztatás olvasható „A családokat érintő adóalap-kedvezmények” című, 73. számú információs füzetben.

error: Content is protected !!