Családi adókedvezmény 2021 nyomtatvány – Adóelőleg nyilatkozat 2021 családi kedvezmény kitöltési útmutató >>>

Családi adókedvezmény 2021 nyomtatvány – Adóelőleg nyilatkozat 2021 családi kedvezmény kitöltési útmutató >>>

Adóbevallás feltételei, részletei 2021 >>>

Adóelőleg Nyilatkozat Alkalmazás

Kedves Felhasználó!

Ahhoz, hogy munkáltatója, kifizetője a kedvezmények, költségek figyelembevételével vonja le az adóelőleget, adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia. Ezen a felületen olyan programot kínálunk Önnek, amellyel egyszerűen elkészítheti az alábbi adóelőleg-nyilatkozatokat:

  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  • családi kedvezmény,
  • első házas kedvezmény,
  • személyi kedvezmény,
  • költségnyilatkozat.

Az adatok kitöltésével, valamint a szükséges nyilatkozat megjelölésével a program elkészíti az Ön adóelőleg-nyilatkozatát. Azt kinyomtatva, két példányban adja át a munkáltatójának, kifizetőjének. A dokumentumokat elmentheti a saját eszközére későbbi nyomtatás, vagy használat céljából. Önnek a kinyomtatott nyilatkozatot csak alá kell írnia és a kiállítás dátumát meg kell jelölnie.
Ha a nyilatkozatok kitöltésében elakad, akkor a sorok melletti  ikonra kattintva kap segítséget, információt.
Az Ön által elkészített nyilatkozatot a NAV nem tárolja, javasoljuk a nyilatkozatok elkészítése után azok kinyomtatását, letöltését.

Az első házasok kedvezményéről és a családi kedvezményről szóló nyilatkozatot az Ön kedvezményre jogosult házastársának, élettársának is alá kell írnia.
Ha a családi kedvezményre ketten jogosultak, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag egyikük érvényesíti. A házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a továbbiakban a házastárs kifejezés alatt értendő a bejegyzett élettárs is.

Az adóelőleg-nyilatkozat leadása

  • A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről adóelőleg-nyilatkozat a munkáltatónak, kifizetőnek adható.
  • Minden más kedvezményről az adóelőleg-nyilatkozat kizárólag munkáltató és összevonás alá eső rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére adható. Ez utóbbinak kell tekinteni különösen a havi, heti bért, munkadíjat, tiszteletdíjat, személyes közreműködés ellenértékét, egyéb juttatást. Ilyen kifizetőnek minősül például az a megbízó, aki rendszeresen juttat megbízási szerződés alapján díjat a magánszemélynek. Az adóelőleg megállapítása szempontjából munkáltatónak kell tekinteni azt, aki bért fizet ki, illetve a társaság tevékenységében személyesen közreműködő társas vállalkozást. Bérnek minősül a munkabér, de az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, például a gyermekgondozási díj is, ezért a kedvezmény ezeknél is érvényesíthető.
  • Költségnyilatkozat adható az adóévre visszavonásig vagy egyszeri alkalomra munkáltatónak, kifizetőnek.

A munkáltató, kifizető a nyilatkozat befogadása után figyelembe veszi a kedvezményeket, a költségeket.
Ha a nyilatkozathoz képest bármilyen változás történik, akkor Önnek új nyilatkozatot kell készítenie és azt le kell adni munkáltatójának, kifizetőjének.
Családi kedvezménynél nem kell új nyilatkozatot tenni a gyermek megszületése esetén, ha az adóévben a magánszemély a családi kedvezményt már a magzatra tekintettel is érvényesítette.

A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak, másik példányát pedig Önnek kell az adóbevallás elkészítéséhez szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig, azaz 5 évig megőriznie.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről, az első házasok kedvezményéről és a családi kedvezményről bővebb tájékoztatást olvashat „A családokat érintő adóalap-kedvezmények (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, első házasok kedvezménye és családi kedvezmény)” című, 73. számú információs füzetben, a NAV honlapján (nav.gov.hu).

 

error: Content is protected !!