CSALÁDOK, CSALÁDI PÓTLÉKOSOK FIGYELEM!!! ITT AZ ÚJ TÁMOGATÁS, MINDENKINEK JÁR A PÉNZ >>

CSALÁDOK, CSALÁDI PÓTLÉKOSOK FIGYELEM!!! ITT AZ ÚJ TÁMOGATÁS, MINDENKINEK JÁR A PÉNZ >>

ELFOGADTÁK!!!

MÁR IGÉNYELHETŐ A 67,500 FORINTOS EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS >> Rászorulók – családok – és Nyugellátásban részesülő ügyfél, rendkívüli élet- és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

GYORSKÖLCSÖN MÉG MA! BÁRLISTÁSOKNAK IS: KATTINTSON IDE

Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, életkorára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, természeti katasztrófa miatt fennálló súlyos élethelyzetére, saját háztartásában nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek/ek eltartásának nehézségeire, alacsony nyugellátására. Ki jogosult az eljárásra?

Öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, özvegyi járadék, mezőgazdasági szövetkezeti járadék) részesülő személy, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő – az igénybejelentőlap kitöltésével – megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek? Nincsen kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak? Az egyszeri segély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el? A kérelem benyújtható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnál, vagy a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. A kérelmet az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

error: Content is protected !!