Újraszámolják a nyugdíjakat, aki kapott ilyen juttatást annak hatalmasat emelkedik a nyugdíja!

nyugdíj újraszámítása

Újraszámolják a nyugdíjakat, aki kapott ilyen juttatást annak hatalmasat emelkedik a nyugdíja!

Újraszámolják a nyugdíjakat, aki kapott ilyen juttatást annak hatalmasat emelkedik a nyugdíja! Érdemes tudni, hogy a végkielégítés is olyan jutattás, amely beleszámíthat a nyugdíj összegébe.

A végkielégítést figyelembe kell venni a nyugdíj megállapításánál, mert a járulékalapot képező jövedelmek közé tartozik ˗ áll a NyugdíjGuru hírlevelében. Azonban a szolgálati idő számítása szempontjából már más a helyzet, mert a 2000. január 1-jétől hatályos társadalombiztosítási jogszabályok szerint az 1999. december 31-ét követően kifizetett végkielégítés nem számítható bele a biztosítási időbe.Akár ezzel a juttatással is növelhető a nyugdíj szolgálati ideje

Van azonban két év, 1998. január 1. és 1999. december 31. között, amikor ha kapott valaki végkielégítést, akkor azzal lehet szolgálati időt is szerezni. Ebben az esetben a biztosítási ideje annyiszor 30 nappal hosszabbik meg, ahány havi átlagkeresetének (illetményének) a végkielégítése megfelelt – de legfeljebb tizenkétszer 30 nappal. Az így szerzett biztosítási idő a nők kedvezményes nyugdíjába is beleszámítható.

A végkielégítés elérhető maximális mértéke nyugdíj esetén

A végkielégítés mértéke a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint alapesetben legfeljebb 9 hónap lehet. A munkavállalót akkor illeti meg végkielégítés, ha a munkaviszonya a munkáltató felmondása miatt szűnik meg. Maximális értéke legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.Ez az összeg háromhavi távolléti díjjal emelkedhet, ha a munkaviszony a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül (azaz a védett korban) szűnik meg.

A közalkalmazottak is kaphatnak végkielégítés, ha felmentés következtében szűnik meg a jogviszonyuk. Ekkor a közalkalmazotti jogviszonyban töltött legalább 20 év után maximum nyolc havi távolléti díjnak megfelelő összeg jár. Hasonló szabályok vonatkoznak a kormánytisztviselőkre, és a közszolgálati jogviszonyban állókra.

Az igazságügyi alkalmazottak esetében a végkielégítés legalább 25 év után tízhavi illetménynek megfelelő összeg, amely négy hónappal emelkedhet. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknek dolgozók esetén pedig a legalább 30 évi hivatásos szolgálati viszony után felmentés esetén 10 havi távolléti díj.

Újraszámolják a nyugdíjakat 2024-ben

error: Content is protected !!