SZOLGÁLATI IDŐ LEKÉRDEZÉSE: NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓK ÉS KÖZÉPKORÚAK FIGYELEM! – ELLENŐRIZZE MOST INGYENESEN ÉS AKÁR AZONNAL A SZOLGÁLATI IDEJÉT!

SZOLGÁLATI IDŐ LEKÉRDEZÉSE: NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓK ÉS KÖZÉPKORÚAK FIGYELEM! – ELLENŐRIZZE MOST INGYENESEN ÉS AKÁR AZONNAL A SZOLGÁLATI IDEJÉT!

NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓK ÉS KÖZÉPKORÚAK FIGYELEM! >>> ELLENŐRIZZE MOST INGYENESEN ÉS AKÁR AZONNAL A SZOLGÁLATI IDEJÉT! EZEN MÚLIK A NYUGDÍJA!

Elektronikusan lekérhető a nyilvántartott szolgálati idő

2013. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) módosítása következtében megszűnt a szolgálati idő elismerési kérelem. Ettől az időponttól a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, vagy egyéb kedvezményt biztosító (nők kedvezményes nyugdíjára, korkedvezményre, átmeneti bányászjáradékra, balettművészeti életjáradékra jogosító) idő megállapítására elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) van lehetőség.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetése érdekében 2013. január 1-jétől kezdődően folyamatosan, minden biztosítottra, volt biztosítottra vonatkozóan hatósági eljárást indítanak.

Az eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő ügyfél a nyilvántartott jogviszonyokról és keresetekről, jövedelmekről tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése.

Az eljárás célja továbbá, hogy a hiányos, téves adatok javítására, törlésére, beszerzésére is sor kerüljön. Fontos, hogy a nyilvántartott adatokat már a járulékfizető megismerje, és az esetlegesen eltérő adatokról az igazgatóságot tájékoztassa. Ez azért érdeke mindenkinek, mert hosszú évek, évtizedek eltelvével sokkal nehezebb az adatok tisztázása.

Az eljárás határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedésével a magánszemély adatai egy végleges adatbázisba kerülnek. Lényeges, hogy az egyeztetési eljárásban mindenki részt vegyen!

Az egyeztetési eljárások ütemezése:

Az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hivatalból, illetve elektronikus ügyintézés keretében (ügyfélkapun keresztül) benyújtott kérelemre folytatják le. Hivatalból az 1955. és 1959. között született biztosítottakkal történő adategyeztetési eljárások indulnak. E korcsoport számára az adatok tisztázása 2013. január 1. és 2014. december 31. között történik. Az 1960. évben vagy azt követően született (volt) biztosítottak esetében az egyeztetési eljárást 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportonként indítják meg.

Egyeztetési eljárás kérelemre is indítható, amelyet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes honlapon (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/nyugdijbiztadategyeztetes.html) az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével (nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás ONYFKIERT_KERELEM) nyújthatnak be. A nyomtatványt ún. ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő Program segítségével lehet elkészíteni, a program a NAV honlapjáról is letölthető.

Szükséges adatok:

  • név (születési név és esetleges előző név)
  • anyja neve
  • TAJ szám
  • kérelmező neme
  • születési hely és idő
  • lakóhely
  • telefonszám, e-mail cím

A nyomtatvány beküldésére csakis ügyfélkapun keresztül van lehetőség. Ügyfélkapu létesíthető bármely okmányirodában, a Kormányablakoknál és a NAV ügyfélszolgálatain. A Kormányablakoknál a nyomtatvány kitöltésében is segítséget kérhetnek.

Az egyeztetési eljárás menete:

Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő személy adatairól kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt, megszerzett szolgálati időt, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles kereseteket, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat.

Az ügyfél a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok elismerését kezdeményezni, például a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapíttatni. A csatolt adatok, dokumentumok alapján bizonyítási eljárást folytatnak le, amelynek keretében megkísérlik felkutatni a szükséges iratokat, megkereshetik a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, egyéb szervet.

A tényállás tisztázását követően határozattal döntenek az elismerhető szolgálati időről és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényekről. A határozat ellen jogorvoslatnak van helye.

Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, a kimutatásban foglaltakkal egyetért, lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására. Amennyiben az előírt határidőn belül a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes igazgatóság ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat.

error: Content is protected !!