Szja visszatérítés és további pénzvisszatérítés jár a gyerekes családoknak, itt a bejelentés:

Szja visszatérítés és további pénzvisszatérítés jár a gyerekes családoknak, itt a bejelentés:

Gyed, babakötvény, szja-mentesség – így néznek ki a családtámogatások 2023-ban Magyarországon.Egyre kiterjedtebb Magyarországon a családtámogatások rendszere, amely idén új elemmel bővült, miután már a harminc év alatti anyák is szja-mentességet élvezhetnek. Összeszedtünk minden fontos tudnivalót az idei változásokról.

Magyarországon évek óta széles körű családtámogatási rendszer működik, az otthonteremtési támogatásoktól, a babakötvényen és a gyermek gondozási díjon keresztül számtalan lehetőség áll a fiatal családosok rendelkezésére. Mivel a rendszer egyre bonyolultabb, cikkünkben igyekeztünk mindent összefoglalni, amit a hazai családtámogatásokról 2023-ban tudni érdemes.

Mikortól és meddig jár a családi pótlék?

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás formájában. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31. napjáig jár. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A családi pótlék igénylése a kormányhivatalnál lehetséges.

A családi pótlék összege 2023-ban

Az állam a különböző támogatási formákat előszeretettel köti a munkához, ezért az alanyi jogon járó családi pótlék emelésére 2023-ban sem lehet számítani, így a következő összeget érvényesek:

 • egy gyerek esetén 12 200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forint,
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 23 300 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében 25 900 forint.
A Cst. 6. § rendelkezik a családi pótlék természetben történő folyósításáról, ami azt jelenti, hogy a kincstár a családi pótlék természetben folyósított összegét a kormányhivatal által erre a célra a Magyar Államkincstárnál megnyitott családtámogatási számlára utalja át, tehát az összeget nem közvetlenül az ügyfél kapja meg.

Családi adó- és járulékkedvezmény

A családi adókedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő családi pótlékra jogosult.

Az 1995. évi szja-törvény szerint a családi adóalap-kedvezmény az eltartottak számától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként • egy eltartott esetében 66 670 forint,
 • két eltartott esetén 133 330 forint,
 • míg három vagy annál több eltartott esetén 220 000 forint.

2023. január 1-jétől (az 597/2022-es kormányrendelet alapján) minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe a kedvezmény.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az adókedvezmény érvényesítésével havonta egy eltartott esetén 10 ezer forinttal, két eltartott esetén 20-20 ezer forinttal, három vagy több eltartott esetén 33-33 ezer forinttal, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott esetében további 10 ezer forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére.

Négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége

2020. január 1. óta minden anya, aki legalább négy gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket szült és felnevelt, élete végéig teljesen mentesül a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól. Négy vagy több gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után: családi pótlékra jogosult vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt. Az adómentesség munkával megszerzett jövedelmekre vonatkozik, mint: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, megbízásból, felhasználási szerződésből származó jövedelem. Életkori vagy más felső határa a kedvezménynek nincsen.

Szja-mentesség 25 év alatt

2022. január elsejétől a 25 év alattiak mentesülnek a 15 százalékos szja megfizetése alól. A kedvezmény munkaviszonyból származó jövedelemre vehető igénybe, ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, mezőgazdasági őstermelői jövedelem, európai parlamenti képviselői vagy helyi önkormányzati képviselői jövedelme, választott könyvvizsgálói jövedelme, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

2023-ban a 25 év alatti fiatalok magasabb összegű kedvezményt érvényesíthetnek, mint az előző évben, így az összeghatár január 1-jétől:

 • jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent,
 • teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint adómegtakarítást jelent.

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be, abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.

Szja-mentesség 30 év alatt

2023-tól új adóalap-kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, tehát fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik. A 2023-ban érvényesíthető kedvezmény összege megegyezik a 25 év alattiak szja-kedvezményével. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

Ki jogosult és meddig jár, mennyi lehet a gyed?

Az érvényes szabályok szerint gyedre jogosult a gyermeket nevelő saját háztartásban élő nevelő, aki • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon keresztül biztosított volt,
 • továbbá az anya, illetve az a személy, aki csecsemőgondozási díjban, csedben részesült, ugyanakkor a biztosítási jogviszony a csedre való jogosultság közben megszűnt, és gyermek gondozását megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel.

A gyed legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig, ikrek esetén a gyermekek hároméves koráig jár a szülőnek.

Az összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, amely 2023-ban 324 800 forint.

A gyermekgondozási díj visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll. A szülő a gyed mellett korlátlan időtartamban dolgozhat.

Kinek jár a diplomás gyed?

A diplomás gyedre az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben – a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével – teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni, továbbá a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő egy éven belül születik. Akkor lehet jogosult a vér szerinti apa, ha a szülő nő meghal, vagy ha a feltételeknek nem felel meg.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2023. évben: 232 000 forint) 70 százaléka, azaz havonta bruttó 162 400 forint,
 • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2023-ban: 296 400 forint) 70 százaléka, azaz havonta bruttó 207 480 forint. A diplomás gyed a gyermek születésétől a gyermek kétéves koráig jár.Mi a gyod, és mennyi az összege?

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás (gyod), amely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható, összege 2023-ban bruttó 232 ezer forintra emelkedik.

Meddig lehet igényelni a babakötvényt?

A magyar állam támogatást nyújt a fiatal felnőttek önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából a 2005. december 31. napját követően született, Magyarország területén élő magyar állampolgár számára, valamint a 2017. június 30. napját követően született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár vagy magyar igazolvánnyal rendelkező személy javára.

Az első utalási összeg jelenleg 42 500 forint. A Magyarországon élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve a nevelésbe vett gyermek esetében a születés évét követő hetedik évben (második utalási összeg) és a születését követő tizennegyedik évben (harmadik utalási összeg) újabb támogatást biztosít. A második és a harmadik utalási összeg 2006. évben született gyermekek esetében 42-42 ezer forint, 2007. évben és azt követően születettek esetében pedig 44 600-44 600 forint.Az életkezdési letéti számlán kerül elhelyezésre az életkezdési támogatás összege, amelyet – egészen a gyermek nagykorúságáig – a kincstár évenként növel az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. Mindez azt jelenti, hogy 3 százalékos kamatprémiumával 17,5 százalékos hozamot jelent az idei évre, aminek köszönhetően ma ez a legkedvezőbb kamatozású megtakarítási forma.

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

2015 óta igényelhető Magyarországon a családi otthonteremtési kedvezmény, közkeletű nevén a CSOK, amely használt lakás vásárlásához, bővítéséhez, valamint új lakás vagy ház építéséhez vehető igénybe a gyermek számának függvényében. Továbbra is azok a párok igényelhetik a támogatást, akiknek van már gyermekük, vagy gyermeket terveznek. Ugyanakkor a gyermekvállalás teljesítésének határideje a támogatási szerződés megkötésének napjától számítva: egy gyermek vállalása esetén négy év, két gyermeknél nyolc év, három gyermeknél tíz év.Használt lakás vásárlása esetében egy gyermekre 600 ezer forint, két gyermekre 1 millió 430 ezer forint, 3 gyerekre 2,2 millió forint, míg négy vagy több gyerekre 2 millió 750 ezer forint igényelhető.

javított_CSOK-támogatások mértéke
 

A támogatás mellé hitelt is fel lehet venni, amelynek kamata fix 3 százalék, a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes ideje alatt biztosítja. A maximálisan felvehető összeg két gyermeknél 10 millió forint, míg három vagy annál több gyermek esetén 15 millió forint.

Falusi CSOK

2022 végén dőlt el, hogy 2023-ban is velünk marad a falusi CSOK, a kormány ugyanis 2024. december 31-ig meghosszabbította. Frissült a településlista, amely tartalmazza azokat az 5000 fő alatti településeket, ahol is igénybe vehetik a gyermekes családok ezt a népszerű támogatási formát.

A falusi CSOK használt lakás vagy ház vásárlására és korszerűsítésére/bővítésére, illetve a meglévő ingatlan korszerűsítésére/bővítésére fordítható, összege egy gyermekre 600 ezer forint, két gyermekre 2,6 millió forint, három vagy több gyermekre 10 millió forint. A támogatás mellé is jár a kamattámogatott hitel, így használt lakás vagy ház vásárlására és felújítására két gyermek esetén 10 millió forintos, három vagy több gyermek esetén 15 millió forint áll rendelkezésre, míg meglévő ingatlan felújítása esetén ezen összegek fele, azaz két gyermeknél 5 millió, három vagy több gyermeknél 7,5 millió forint.

error: Content is protected !!