Nyugdíj: Rövidebb lesz a szolgálati ideje, ha ezt nem lépi meg, fontos változás!

Nyugdíj: Rövidebb lesz a szolgálati ideje, ha ezt nem lépi meg, fontos változás!

Nyugdíj: Rövidebb lesz a szolgálati ideje, ha ezt nem lépi meg, fontos változás! A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összege szempontjából meghatározó jelentősége van a szolgálati idő hosszának. Érdemes tudni, hogy szolgálati időt megállapodással is lehet szerezni – figyelmeztet az adó.hu.

Kapcsolódó cikkünk a témában, nyugdíj >>>

Szolgálati időnek számít a biztosítási idő, és azok, a járulék fizetés nélkül is szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek a nyugdíjtörvény és végrehajtási rendelete szerint szolgálati időnek minősülnek. Ez utóbbi csoportba a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban eltöltött idő, az anya 1968. január 1-je előtt született gyermekére tekintettel kapott többlet szolgálati idő, és az 1998. előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje tartozik.Jó tudni, hogy fentieken túl szolgálati idő szerzésére megállapodáskötéssel is van lehetőség – írja a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

  • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
  • az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve, akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulék fizetés átvállalásával más személy, vagy szerv is megkötheti.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22 százalék.

Ezt az összeget szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén legalább a minimálbér (2024-ben 266 800 forint) alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulék fizetés.Ha a megállapodás ennél magasabb összegre került megkötésre, a nyugdíj alapot képező jövedelemként ez, a minimálbérnél magasabb összeg fog figyelembe vételre kerülni.

Magasabb összeggel nem, hanem csak a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjra való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

A nyugdíj jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő – öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év, öregségi résznyugdíjhoz tizenöt év -, legfeljebb öt év megállapodáskötéssel történő megszerzésére a nyugdíjkorhatárt betöltött személynek van lehetősége.

error: Content is protected !!