Mi mennyi 2023: Minden tudnivaló! Minimálbér 2023, Nyugdíjemelés 2023, Nyugdíjkorhatár 2023, Családi pótlék 2023, Családi adókedvezmény 2023, Ársapka 2023, Rezsiárak 2023, Járulékok 2023, Segélyek 2023, Támogatások 2023, Pályázatok 2023!

Mi mennyi 2023: Minden tudnivaló!

Minimálbér 2023, Nyugdíjemelés 2023, Nyugdíjkorhatár 2023, Családi pótlék 2023, Családi adókedvezmény 2023, Ársapka 2023, Rezsiárak 2023, Járulékok 2023, Segélyek 2023, Támogatások 2023, Pályázatok 2023!


Minimálbér és garantált bérminimum 2023:

Bejelentették a pontos összegeket! Ennyit viszünk haza Januártól:Minimálbér és garantált bérminimum 2023 : A minimálbér összegéről folyó tárgyalások már hetek óta tartanak a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek közt. A napi.hu most úgy értesült, hogy meg is született a megállapodás, miszerint

  • a minimálbér januártól 16 százalékkal emelkedik, bruttó 232 ezer forintra nő
  • a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal, bruttó 296 400 forintra nő

Mint írják, a felek abban is megegyeztek, hogy év közben felülvizsgálják az egyezséget a legfőbb makrogazdasági mutatók ismeretében. A megállapodás végleges szövegét várhatóan jövő csütörtökön fogadják el a szociális partnerek.Minimálbér és garantált bérminimum 2023 összege

A bérmegállapodásba a munkáltatói oldal kérésére bekerül a kormány vállalása, amely szerint

  • jövőre nem emelkednek a bérhez kapcsolódó közterhek;
  • illetve nem kell adóemeléssel számolniuk a vállalkozásoknak.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, járulékcsökkentéssel nem tudják megkönnyíteni a béremelést: nem tudjuk csökkenteni a tb-járulékot, mert már a falnál vagyunk, nincs hová hátrálni. Nem tud kigazdálkodni a magyar költségvetés járulékcsökkentést.

Nyugdíjemelés 2023

Itt van Orbán Viktor bejelentése: hatalmas emelést kapnak a nyugdíjasok!!!

Nyugdíjemelés 2023
Most írtam alá azt a kormányrendeletet, amellyel január 1-jétől 15 százalékkal emeljük a nyugdíjakat Magyarországon. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában tombol az energiaválság, ez bennünket, magyarokat is nyomaszt és érint. Védekeznünk kell. Mi, magyarok, ársapkákkal és rezsicsökkentéssel védjük a családokat. De a védekezés közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Magyarországnak vannak nagy céljai, amelyek túlmutatnak a nehéz időszakokon. Az egyik ilyen nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése. Ezt a célt 2010 óta minden évben sikerült elérnünk. Most, hogy 15 százalékkal emeljük január 1-gyel a nyugdíjakat, ez 2023-ban is így lesz. A nyugdíjasok számíthatnak ránk – mondta a miniszterelnök a Facebookra feltöltött videójában.

Nyugdíjkorhatár 2023: Januártól életbe lép a változás!

A nyugdíjkorhatár lépcsőzetes kitolása 62 évről 65 évre 2022-ben járt le, jövőre már az új szabályok lépnek érvénybe. A nők számára a 40 éves szolgálati idő után még mindig engedélyezett lesz nyugdíjba vonulás, a férfiak esetében viszont már csak azt kell figyelni, ki tölti be az adott esztendőben a 65. életévét. Kapcsolódó cikk >>>

Öregségi teljes nyugdíjat az kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek megfelelően, aki elérte a rá érvényes nyugdíjkorhatárt, és legalább 20 év ledolgozott szolgálati idővel rendelkezik. A nők esetében meghagyták azt a kis könnyítést, hogy kortól függetlenül nyugdíjba mehetnek, amennyiben rendelkeznek 40 év szolgálati idővel – írja az Ado.hu.Érkezik: kiderült, pontosan mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok novemberben


Az öregségi nyugdíjkorhatár:

Nyugdíjkorhatár 2023: Januártól életbe lép a változás!

  • aki 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
  • aki 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
  • aki 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
  • aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév.

Az 1957-ben születettek 2022-ben érik el nyugdíjkorhatárt, a 65. életévet, és dönthetnek a nyugdíjba vonulás mellett. 2023-tól az 1958-ban születettek kérelmezhetik a nyugdíjaztatásukat, és attól kezdve marad a 65 éves korhatár, illetve az igazolt munkaviszony hossza, mint előfeltétel.
Ha 2022-ben történik a nyugdíjba vonulás, a nyugellátás összege a 2022. évi szabályok szerint kerül kiszámításra, és részesülünk a 2023. évi éves, januári nyugdíjemelésből. Ezzel a 2022-es lehetőséggel csak az 1957-ben vagy azt megelőzően születettek élhetnek, az 1958-ban születettek természetesen még nem.

Ha 2022 után, 2023-ban történik a nyugdíjba vonulás, a 2023. évi kiszámítási szabályok szerint állapítják meg a nyugdíjat, és az évi rendszeres nyugdíjemelés először 2024-ben jár. Ez a lehetőség már az 1958-ban születetteket is érinti a korábban született, de nyugdíjat még nem igényelt személyekkel együtt, és ugyanez a szabály vonatkozik a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságra is.


Új szorzószámok

A 2023. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az ún. valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj megállapítását megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait. A szintre igazítás az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedésének alapul vételével történik, és ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére.
A valorizációs szorzószámok közzététele minden év márciusában történik, vagyis csak akkor derül ki, hogy pontosan mennyi lesz az adott évben megállapított nyugdíj összege.

Családi pótlék utalása 2023 – Mekkora a családi pótlék összege 2023-ban?

Családi pótlék 2023: a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó ellátást folyósít Ez az úgynevezett családi pótlék, melynek egyik módozata az iskoláztatási támogatás. Ki jogosult családi pótlékra 2023-ban? Mekkora acsaládi pótlék összege a gyerekek száma alapján 2023-ban? Benyújtandó dokumentumok a családi pótlék 2023 igényléséhez. Hány igazolatlan tanóra után veszik el a családi pótlékot?
Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

Kik kaphatnak családi pótlékot 2023-ban?

– a szülők, azaz

– a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője;

– a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs;

– az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;

– a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább 1 évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.


Benyújtandó dokumentumok a családi pótlék 2023 igényléséhez

Minden esetben kötelező:

– kérelem formanyomtatvány;

– az igénylő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély)

Hány forint a családi pótlék havi összege 2023-ban?

– 1 gyermekes család esetén 12.200 forint;

– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint;

– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint;

– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 forint

– három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint;

– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 forint;
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 forint;

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900 forint.


Családi pótlék utalása 2023 – dátumok:

2023 Januárban nem jön csp

Időszak Banki jóváírás

várható időpontja

2023. január február 02. (csütörtök)
2023. február március 02. (csütörtök)
2023. március április 04. (kedd)
2023. április május 03. (szerda)
2023. május június 02. (péntek)
2023. június július 04. (kedd)
2023. július augusztus 02. (szerda)
2023. augusztus augusztus 23. (szerda)
2023. szeptember október 03. (kedd)
2023. október november 03. (péntek)
2023. november december 04. (hétfő)
2023. december 2024. január 03. (szerda)

előbb fog jönni

Postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

error: Content is protected !!