Családi pótlék utalása 2023 – Mekkora a családi pótlék összege 2023-ban?

Családi pótlék utalása 2023 – Mekkora a családi pótlék összege 2023-ban?

Családi pótlék 2023: a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó ellátást folyósít Ez az úgynevezett családi pótlék, melynek egyik módozata az iskoláztatási támogatás. Ki jogosult családi pótlékra 2023-ban? Mekkora acsaládi pótlék összege a gyerekek száma alapján 2023-ban? Benyújtandó dokumentumok a családi pótlék 2023 igényléséhez. Hány igazolatlan tanóra után veszik el a családi pótlékot?
Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

A javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára, a tankötelezettsége megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár az iskoláztatási támogatás, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

Kik kaphatnak családi pótlékot 2023-ban?

– a szülők, azaz

– a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője;

– a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs;

– az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;

– a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább 1 évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.


Benyújtandó dokumentumok a családi pótlék 2023 igényléséhez

Minden esetben kötelező:

– kérelem formanyomtatvány;

– az igénylő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély)

Hány forint a családi pótlék havi összege 2023-ban?

– 1 gyermekes család esetén 12.200 forint;

– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint;

– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 forint;

– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 forint

– három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 forint;

– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 forint;
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, a nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 forint;

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900 forint.


Családi pótlék utalása 2023 – dátumok:

2023 Januárban nem jön csp

Időszak Banki jóváírás

várható időpontja

2023. január február 02. (csütörtök)
2023. február március 02. (csütörtök)
2023. március április 04. (kedd)
2023. április május 03. (szerda)
2023. május június 02. (péntek)
2023. június július 04. (kedd)
2023. július augusztus 02. (szerda)
2023. augusztus augusztus 23. (szerda)
2023. szeptember október 03. (kedd)
2023. október november 03. (péntek)
2023. november december 04. (hétfő)
2023. december 2024. január 03. (szerda)

előbb fog jönni

Postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

error: Content is protected !!