Lakásfenntartási támogatás – Kinek jár lakhatási támogatás idén?

Lakásfenntartási támogatás – Kinek jár lakhatási támogatás idén?

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható:

Legfrissebb híreink

  • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet. Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni.*
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
  • aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
  • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
  • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget.*Azt írják, hogy a bérleti szerződésben a bérlemény címe nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével. Vagyis nem kaphat támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést ad be.

Mennyi az összege?

A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 162.400 Ft/hó lehet. (Annál nagyobb összeget nem ítélhetnek meg, mint a bérleti szerződésben rögzített havi bérleti díj.) A teljes összeget két egyenlő részletben, előlegként folyósítják. A támogatás pontosan 6 hónapra nyújtható.

Egyéb fontos tudnivalók

Ahogy írtuk, a támogatást két egyenlő összegben, előlegként folyósítják. Az első részletet (a támogatás 50%-át) a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül, a másodikat (a fennmaradó 50%-ot) az első előlegrészlettel való elszámolás elfogadását követő 5 munkanapon belül utalják.Az elszámolást két alkalommal kell begyújtani.

 • Az előleg első részletének (a támogatás 50%-a) felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: legkésőbb a támogatási időtartam felének leteltét követő hónap 12. napja.
 • A második részletének felhasználására vonatkozó elszámolási határidő: a támogatási időtartam leteltét követő hónap 12. napja.
 • Kinek jár lakásfenntartási támogatás?

  Az önkormányzatok a szociálisan rászoruló személyek részére – a szociális törvényben szabályozott ellátások kiegészítéseként– pénzbeli és természetbeni települési támogatást nyújtanak. Minden esetben a képviselő-testület határozza meg, hogy milyen célokra, milyen összegben, és milyen feltételekkel adhatják az adott támogatást. Utóbbiak településenként eltérhetnek.

  A lakásfenntartási támogatás a települési támogatások körébe tartozik. Ez a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Van, ahol a támogatás elsődleges célja a hátralék-felhalmozás megelőzése, máshol főként a fűtésköltséghez járulnak hozzá. Ez az önkormányzattól függ.

error: Content is protected !!