Krízis segély: >> Most minden családnak jár a pénz, csak egy papírt kell kitölteni! Mutatjuk >>>

Krízis segély: >> Most minden családnak jár a pénz, csak egy papírt kell kitölteni! Mutatjuk >>>

Krízis segély – Bejelentették, hogy segélyt kapnak a rászorulók a vírushelyzetben!!!

Rengeteg Polgármesteri hivatalban igényelhető, alul töltse le a nyomtatványt hozzá.

Ügytípus Átmeneti (krízis) segély
Rövid leírás      (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) gyermeket nem nevelő háztartásban

– egyedülálló esetében a 150 %-át

– két vagy több fős háztartásban a 120 %-át

b) gyermeket nevelő háztartásban:

– 2 fős háztartásban a 150 %-át,

– 3-4 fős háztartásban a 130 %-át,

– 5 v. több fős háztartásban a 120 %-át nem haladja meg.

(2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

a)     nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,

b)     gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,

c)     tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,

d)     elemi kár, baleset esetén,

e)     egyedülálló ellátatlan személy részére,

f)      egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.

(3) Az átmeneti segély egyszeri összege 2 000 Ft-nál kevesebb és 8 000 Ft-nál több nem lehet.

(4) Átmeneti segélyben a közös háztartásban élők egy naptári éven belül 3 alkalommal  részesíthetők.

(5) Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen elemi kár, baleset, vagy egyéb hasonló körülmény bekövetkezésekor) a (3) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű átmeneti segély is megállapítható.

(6) Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújtható.

(7) Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítható.

(8) Krízissegélyben részesíthető azon kérelmező, akinek a mindennapi megélhetése veszélybe kerül, és egyszeri, gyors segítséggel a nehézségek áthidalhatóak.

(9) A krízissegély igényléséhez jövedelemigazolást nem kell csatolni.

Szükséges iratok Kérelem letöltés:  ugyleirasatmentikrizissegely

 

 

error: Content is protected !!