Figyelem! Elkerülhetetlenné válhat az alapjövedelem bevezetése >>> havi nettó 100 000 Ft, a kisgyermeket váró édesanyák pedig havi nettó 200 000 Ft alanyi jogon járó juttatást kapnak!

Figyelem! Elkerülhetetlenné válhat az alapjövedelem bevezetése >>> havi nettó 100 000 Ft, a kisgyermeket váró édesanyák pedig havi nettó 200 000 Ft alanyi jogon járó juttatás!

Az ipari forradalomhoz hasonló átrendeződést hozhat  az az óriási változás, ami az Európai Unió szerte megkezdődött . A jelenleg emberek által végzett munka igen jelentős  részét robotok vehetik át egy uniós jelentéstervezet szerint. Ezért egyre nőhetnek azok az aggodalmak, amelyek  az oktatást, a foglalkoztatást, a szociális biztonsági rendszerek életképességét érinti. Dacára annak,  hogy 2013-ban sikertelen volt az ezt célzó európai aláírásgyűjtési akció, mégis könnyen előfordulhat, hogy előbb-utóbb  a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) kérdése, az Európai Parlament napirendjére kerül. Egy munkacsoport által készített jelentéstervezet és az Európai  Bizottság számára javasolt indítvány vetette fel ezúttal a kérdést Ezúttal a parlament jogi bizottsága számára, ez arra utalhat hogy nem véletlenül esik egyre több szó az FNA-ról.  

Még tavaly év elején létre hozott egy munkacsoportot a Jogi Bizottság a robotika (gondoljunk például a drónok gyors terjedéséhez) és a mesterséges intelligencia Európai Unióban történő fejlesztésével kapcsolatos jogi kérdések vizsgálatára. A  jelentéstervezet elkészült, és már nyilvánosságra hozták,  magába foglal egy az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítványt is, amely kitér: az etikai, jogi és sok egyéb probléma mellett még további összefüggésekre is. Ugyanakkor  felhívja a figyelmet a robotika és a mesterséges intelligencia várható gyorsuló fejlődésének köszönhető  munkaerőpiaci, oktatási és társadalmi kérdésekre is.

A hatékonyság biztosan nő, de állások kerülnek veszélybe

Megháromszorozódott az elmúlt évtizedben a robottechnológiával kapcsolatos szabadalmi bejelentések éves száma; a robotok értékesítése pedig nőtt 2010 és 2014 között  17 százalékkal évente átlagosan, majd 29 százalékkal 2014-ben. , elképzelhető, hogy nemsokára  nemcsak a termelésben és a kereskedelemben javítja jelentősen a hatékonyságot a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődése, hanem például olyan területeken is, az orvosi ellátás,  mint a közlekedés,  az oktatás valamint  a mezőgazdaság is.

Nem is olyan rég Svájcban volt népszavazás az alapjövedelemről, kísérleti programok is indultak több helyen. Itthon  az Együtt  párt vállalta fel a programjában, igaz az MSZP is emlegette pár alkalommal, és akkoriban nagy vitát kiváltó konkrét  javaslatokkal is előállt egy szakértői csapat. Az EP legutóbb nem tárgyalt róla, mert  nem jött össze a szükséges számú aláírás. A mostani javaslatában a  Jogi Bizottság munkacsoportjának  az FNA kérdése úgymond egy mellékszál, de ez egyáltalán  nem azt jelenti, hogy bármikor ne válhatna élessé és akuttá a kérdés.

Azt eredményezheti mindez, hogy robotok vehetik át a jelenleg emberek által végzett munka jelentős részét. Ez , a jelentés szerint már jelenleg is nagyban  befolyásolja az oktatást, ugyanakkor növeli azokat az aggodalmakat, amelyek a foglalkoztatás jövőjét és  a szociális biztonsági rendszerek életképességét érintik. Természetesen akkor várható ez , ha továbbra is  az adózás  a jelenlegi rendszer szerint működik, és tovább nő a javak valamint  a befolyás megoszlása terén fennálló egyenlőtlenség.

Nem először fordulnak elő a történelemben hasonló mértékű változások. Az ipari forradalomra vonatkozóan inkább  csak a géprombolók zsákutcáját emlegetik, arról pedig  ritkán esik szó, hogy a társadalompolitikában is valódi paradigmaváltás követte: például ekkor történt  a közoktatás és a társadalombiztosítás, valamint a nyugdíjbiztosítás, és a munkanélküli segélyrendszerek megteremtése. Mindez nem ment végbe olyan egyszerűen és lassú volt a fejlődés ezen a téren

Az Európai Parlament számára készített állásfoglalás tervezetében a munkacsoport azt javasolja, hogy szólítsák fel az Európai Bizottságot arra, hogy  sokkal alaposabban kövesse nyomon a munkahelyekkel kapcsolatos tendenciákat. Ugyanakkor arra kérik, hogy  fordítson kiemelt  figyelmet a különböző képesítési területeken a munkahelyek létrejöttére és megszűnésére, annak felderítése érdekében, hogy a robotok fokozott használatának eredményeképpen, mely területeken teremtenek, és milyen  területeken szüntetnek meg munkahelyeket.

Még sérülékenyebbek a szociális rendszerek

Ez bizony a szociális biztonsági rendszerek életképességére is kihat, ezért a javaslat szerint a közeljövőben szükséges mérlegelni t olyan vállalati jelentéstételi követelmények bevezetését, amely majd pontos adatokat szolgáltat arról, hogy milyen mértékben és arányban járul hozzá a vállalatok gazdasági eredményéhez (az adózás és a társadalombiztosítási járulékok szempontjából), a robotika és a mesterséges intelligencia.  Komolyan fontolóra kell venni a szakértők véleménye szerint,egy általános alapjövedelem bevezetését, és erre fel kell kérni kivétel nélkül az összes tagállamot.

Gyakori érv az aggodalmakkal szemben, hogy az ilyen óriási változások, mint az élőmunkát leváltó technika,  nem csak megszüntetnek munkahelyeket, hanem ugyanakkor  újakat is hoznak létre.  A munkacsoport sem vitatja ezt, viszont  arra is felhívja a figyelmet, hogy a korábbiaktól igencsak eltérő felkészültséget is igényelnek.  Európa akár 825 000 fős informatikai-szakemberhiánnyal is szembesülhet 2020-ra a jelenlegi előrejelzések szerint. Ugyanis a  munkahelyek 90 százaléka legalább alapszintű digitális készségeket követel meg a jövőben.

Arra is kitér a munkacsoport, hogy a digitális ipar, akkor szolgálná a  nők és az európai gazdaság javát igazán, ha a jövőben egyre több nő érdeklődne a digitális karrier iránt és vállalna munkát digitális munkakörben. Ezért  azt javasolja, hogy szólítsák fel  a Bizottságot valamint  a tagállamokat, hogy indítsanak komoly  programokat a nők informatikai területen történő támogatására és indítsanak    e-készségeik fejlesztését szolgáló kezdeményezéseket.

error: Content is protected !!