Ezekből a jövedelmekből 1 forintot sem vonhat le a végrehajtó >>>

Végrehajtás munkabérből – ezekből a jövedelmekből 1 forintot sem vonhatnak le! Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól?

Végrehajtás munkabérből – ezekből a jövedelmekből 1 forintot sem vonhatnak le!

Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól?

a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása,
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
az átmeneti segély,
a rendszeres szociális segély,
az időskorúak járadéka,
a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
az ápolási díj,
az anyasági segély,
a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,
átmeneti jövedelem-kiegészítés,
átmeneti járadék,
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
a nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,
az ösztöndíj (a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével),
a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
a fogyatékossági támogatás

Levonási, kielégítési sorrend

Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht.-nak a kielégítési sorrendre vonatkozó szabályai szerint kell levonni. A kielégítési sorrendben azonos helyen szereplő több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

A kielégítési sorrend a következő:

gyermektartásdíj,
egyéb tartásdíj,
munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,
a büntető, és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés,
adó-, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,
egyéb követelés, a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

error: Content is protected !!