Ingyen tankönyv 2018/2019 tanévre >>> ezek a gyerekek kapják ingyen a tankönyveket

Ingyen tankönyv 2018/2019 tanévre >>> ezek a gyerekek kapják ingyen a tankönyveket

Ki jogosult ingyenes tankönyvre?

 1. az összes tanuló aki:

 • tartósan beteg,

 • szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd,

 • 3 vagy több kiskorú (eltartott) gyermeket nevelő családban él,

 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

Mi a teendő?

Aki 2018. szeptember 1-től   tanuló lesz, tőle igazolást nem várunk, ebben a szakaszban nincs teendője.

Aki 2018. szeptember 1-től 10., 11., 12. évfolyamon tanul, és a fentiek alapján jogosult ingyenes tankönyvre:

 • annak az igénylőlapot a gimnázium honlapjáról ki kell nyomtatni, értelemszerűen ki kell tölteni, szülőnek alá kell írni,

 • be kell szerezni az igazolást,

 • az igénylőlapot és az igazolást határidőig le kell adni az I. em. 111-es szobába (Ének terem melletti szoba).

Milyen igazolás kell?

Az igazolás a fenti jogosultság alapján lehet:

 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (ezt a Kormányhivatal adja ki),

 • sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság véleménye,

 • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás

2018. 02. vagy 2018. 03. havi bankszámlakivonat-másolatot, vagy számlatörténetet kérünk,

 • iskoláztatási támogatásról szóló határozat,

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat, (önkormányzat adja ki),

 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás.

A c) pont esetén, ha a családi pótlék 32.000 vagy 16.000 Ft, az azt jelenti, hogy az egyik testvér egyetemi, vagy főiskolai hallgató és az összegnél figyelembe vették, hogy ő is eltartott. Ebben az esetben szükséges a főiskolai vagy egyetemi hallgatói igazolást is beszerezni és leadni (ezt majd ősszel is újra le kell adni, ha a következő félévre beiratkozott a hallgató).

error: Content is protected !!