Erről minden nőnek tudni kell! 2022. Január 1-től nők százezrei fognak havi közel 200 ezer forintot kapni!

Erről minden nőnek tudni kell!2022. Január 1-től nők százezrei fognak havi közel 200 ezer forintot kapni!

A minimálbér 2022-es emelésével nőne a gyermekgondozási díj (gyed), a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is.

HA EZ MEGVALÓSUL, A GYED MAXIMÁLIS ÖSSZEGE ELÉRI MAJD A BRUTTÓ 280 EZER FORINTOT, A HALLGATÓI GYED ALAPKÉPZÉS ESETÉN BRUTTÓ 140 EZER FORINTRA EMELKEDIK, A GYOD PEDIG NETTÓ 180 EZER FORINT LESZ.

GYORSKÖLCSÖN MÉG MA! BÁRLISTÁSOKNAK IS: KATTINTSON IDE

Ki jogosult a gyed-re, mik a gyed feltételei?

  • A gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
  • Az anya, a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és egyedülálló férfi, aki csecsemőgondozási díjban részesült és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, a gyermeket pedig saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mennyi a gyed időtartama, mikortól jár a gyed?

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a szülőnek.

A gyed számítása

A gyermekgondozási díj összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. Ebben az esetben a gyed 2021-ben 234.360 forintot jelent. Ennyi tehát a gyed maximuma 2021-ben. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelését követő 15 napon belül hivatalból felülvizsgálják, a megemelt összeghatár figyelembevételével a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen pedig újra megállapítják.

error: Content is protected !!