Csok 2023/2024 – jól járnak családok az új változásokkal!

Csok 2023/2024 – jól járnak családok az új változásokkal!

A csütörtök este társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet szerint módosulnának a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) egyes szabályai. A kormány többek között megszüntetné azt a kizáró okot, amely a családi vállalkozások esetében nem engedi meg, hogy a vállalkozást utólag bejelentsék a csokos ingatlanokba.
A kormány honlapján található dokumentum szerint a módosítás célja, hogy megszüntesse azt a kizáró okot, ami a családi vállalkozások esetében nem engedi meg, hogy a vállalkozás székhelye utólag bejelentésre kerüljön.

A módosítás eredményeként a támogatási jogviszonyt követően létrejött gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások székhelyét bejelenthetik a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett ingatlanba, ahogy arra a támogatási jogviszony létesítésével egyidejűleg jelenleg is lehetőség van.
A módosítás továbbá jogalkalmazást segítő és a támogatott személyek adminisztrációs terheit csökkentő rendelkezéseket tartalmaz. Megszűnik a támogatott személy lakcímbejelentési kötelezettsége, ehelyett a Magyar Államkincstár ellenőrzi a lakcímlétesítés megtörténtét.

Továbbá bevezetik az életvitelszerű bentlakás fogalmát is, illetve a falusi családi otthonteremtési kedvezmény esetében a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő 1 évvel meghosszabbíthatóvá válik.
Valamint a hatályos szöveg kiegészül a kisajátítás miatti elidegenítés szabályaival, illetve pontosításra kerülnek a gyermekelhelyezésre és a lakóhely létesítésére vonatkozó rendelkezések a törvényi szabályozással való összhang érdekében.

error: Content is protected !!