Bejelentették jön az új 415 ezer forintos támogatást, kérvényezni kell a kormányablakban!

Bejelentették jön az új 415 ezer forintos támogatást, kérvényezni kell a kormányablakban!

Bejelentették jön az új 415 ezer forintos támogatást, kérvényezni kell a kormányablakban! További részletek itt:

>> szinte senki nem tud róla, pedig a kormányhivatalok intézik! Mindenképpen kell hozzá kérelem – itt!!! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók, amit tudnod kell az ellátásról! KINK JÁR, MILYEN FELTÉTELEKKEL, MEKKORA ÖSSZEGBEN, HOGYAN KÉRVÉNYEZHETŐ AZ EGY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS!
ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK >>>

Kérlek segíts egy megosztással, hogy minél több
emberhez eljusson a hír, mert arról a lehetőségről, hogy
egy összegben is kérhető a támogatás szinte senki nem tud! Köszönöm!
Kérelem kell hozzá!
EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS : KORMÁNYABLAKOK HATÁSKÖRE!


Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 27.§ (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.
Egy összegben 3 hónap kifizetve 414 ezer forint!
Hol intézhetem el? Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Ügyintézés határideje : 21 nap.

A támogatást a következő törvény szabályozza :
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról 27. § (8)-(11) bekezdés,
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014
(XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja, 10.
§ (1) bekezdés, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól 21.§ a), 33. § (1),
71-72. §, 98. § (2)-(4) bekezdések,
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi
területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési
járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról.

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE – az 1991. évi IV.
törvényben meghatározott feltételek szerint –
ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI
JÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint
költségtérítés JÁR. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A
FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a
járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet
magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér napi összegénél. A minimálbér
2022-ben bruttó 200 000 forint!
AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA LEGFELJEBB 90 NAP. ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:


a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül
legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem
vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet
felajánlani.
A MUNKAHELY AKKOR MEGFELELŐ HA AZ
ÁLLÁSKERESŐ :
1) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA SZERINT a munka
elvégzésére alkalmas;
2) VÁRHATÓ KERESETE az álláskeresési járadék
összegét eléri (ha az álláskeresési járadék összege a
kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb, akkor a
kötelező legkisebb munkabér összegét kell figyelembe
venni )
3) MUNKAHELYE ÉS A LAKÓHELYE KÖZÖTT NAPONTA
– tömegközlekedési eszközzel – TÖRTÉNŐ ODA- ÉS
VISSZAUTAZÁSI IDEJE AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOKAT
NEM HALADJA MEG : a) alapesetben a három órát b) tíz
éven aluli gyermeket nevelő nő álláskereső esetében a
két órát c) tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férj
álláskereső esetében két órát d) megváltozott
munkaképességű álláskereső esetében az általa igénybe
vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje a két órát

4) FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVISZONYBAN
TÖRTÉNIK
5) A 25. életévét betöltött olyan álláskereső esetében,
aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti
álláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz részt
munkaerő-piaci programban vagy nem részesül
munkaerő-piaci szolgáltatásban a fentieken kívül a
munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a
foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban
történik.
A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES
IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely
azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi
összegénél.


Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának
hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő
kifizetése iránti kérelem – van rá lehetőség, hogy az
álláskeresési járadékot egy összegben fizessék ki, erről
bővebb tájékoztatást a helyileg illetékes
kormányablaknál tud kérni, illetve ezen az e-mail címen
: E-mail: 1818@1818.hu

Kérlek segíts egy megosztással:

error: Content is protected !!