1 perce jelentették be: Nekik dupla pénz jön napokon belül! + jön a családi és az szja pénz!

1 perce jelentették be: Nekik dupla pénz jön napokon belül! + jön a családi és az szja pénz!

Jön a nyugdíj a 13.-k havi nyugdíj, a családi és az szja pénz is.

Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj, de vajon kinek jár és kinek nem?

Alapesetben azok jogosultak, akik a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesültek (a saját jogú, illetve hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, növelt összegű járadék is).

Megilleti még

  • a korhatár előtti ellátásban,
  • a szolgálati járandóságban,
  • az átmeneti bányászjáradékban,
  • a táncművészeti életjáradékban,
  • a rokkantsági ellátásban,
  • a rehabilitációs ellátásban,
  • a baleseti járadékban,
  • a bányászok egészségkárosodási járadékában,
  • a fogyatékossági támogatásban,
  • a vakok személyi járadékában,
  • a rokkantsági járadékban,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
  • a polgármesterek közszolgálati járadékában,
  • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
  • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
  • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti vagy
  • a NAV személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
  • az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó, kormányrendelet alapján a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelése szerint megemelendő emelésben vagy juttatásban,
  • a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
 • nemzeti gondozási díjban,
 • házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban részesülőket.

Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve fenti ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni – írja az ado.hu.

Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy még a juttatás kifizetése előtt, 2023. január hónapban elhalálozik, a juttatás felvételére jogosult lesz a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e személyek hiányában az örökös veheti fel az ellátást a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása időpontjától számított egy éven belül.

error: Content is protected !!