Tegnap írták ki a szenzációs pályázatot 65 év felettieknek! Fejenként 43 ezer forint üdülési támogatást adnak nyugdíjasoknak!

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére, kedvezményes üdülésre az önkormányzat Balatonalmádiban lévő üdülőjébe.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Balatonalmádiban (Balatonalmádi,
Szent István sétány 3.) lévő üdülőjében kedvezményes üdülés biztosítása.
2. A PÁLYÁZHATÓ ÜDÜLÉSI TURNUSOK: (BALATONALMÁDI, 6 NAP 5 ÉJSZAKA)
1) 2019. május 13–18.,
2) 2019. május 20–25.,
3) 2019. május 27. – június 1.,
4) 2019. szeptember 2–7.,
5) 2019. szeptember 9–14.,
6) 2019. szeptember 16–21.,
7) 2019. szeptember 23–28.

3. ÜDÜLÉSI FELTÉTELEK, ILLETVE KÖRÜLMÉNYEK:
a) az üdülést a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ bonyolítja le,
b) az üdülés alatt két gondozónő kíséri a csoportot,
c) az indulás előtt orvosi igazolást kell bemutatni arról, hogy a résztvevő utazásra
alkalmas egészségi állapotban van és közösségben tartózkodhat; az igazolás hiánya az
üdülésből való kizárást vonja maga után,
d) az elhelyezés 2–3–4 ágyas szobákban történik,
e) a turnusok ebéddel kezdődnek és reggelivel fejeződnek be,
f) az ebéd az épület közelében levő étteremben biztosított,
g) az üdülőben és az étteremben az akadálymentesítés nem megoldott,
h) a résztvevők az utazás megkezdése előtt, a helyszínen 2500 Ft/hét egyéni részvételi
hozzájárulást, valamint 515 Ft/éjszaka/fő idegenforgalmi adót (összesen: 5075 Ft) fizetnek,
i) az Önkormányzat biztosítja a szállást, étkezést és utazást. Az Önkormányzat támogatása:
42 859 Ft/fő.
4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:
4.1. A pályázaton az a kőbányai lakcímmel rendelkező, a nyugdíjfolyósító szerv által biztosított
pénzellátásban részesülő személy vehet részt, aki
a) vállalja az egyéni részvételi hozzájárulás és az idegenforgalmi adó helyszínen történő
megfizetését,
b) vállalja, hogy az utazás megkezdése előtt orvosi igazolást nyújt be arról, hogy az utazásra
alkalmas egészségi állapotban van és közösségben tartózkodhat,
c) a 2017–2018. évben az Önkormányzat által támogatott üdülésben nem vett részt.
4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az
alábbi adatokat kell kitölteni:
a) név,
b) születési idő,
c) lakcím,
d) telefonos elérhetőség,
e) a megpályázott turnus száma, időpontja (többet is meg lehet jelölni),
f) egyénileg vagy csoportosan pályázik,
g) vállalja-e a három- vagy négyágyas szobában történő elhelyezést,
h) diétás étrendről szóló igény megjelölése,
i) nyilatkozatok a 4.1. pontban foglaltakról.
4.3. A pályázathoz csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött 2019. évi ellátásról
szóló igazolás (zöld színű nyomtatvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.
4.4. Pályázni csoportosan is lehet, egy adatlapon legfeljebb 5 fő jelentkezhet. A csoportosan
jelentkezőket azonos turnusban, lehetőség szerint együtt helyezzük el.

A pályázatokat egy példányban, papír alapon 2019. március 21-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:
A pályázatokat egy példányban, papír alapon 2019. március 21-én
16.00 óráig lehet benyújtani a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain
(1102 Budapest, Állomás u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16., a továbbiakban:
Ügyfélszolgálat). Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot
elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN
hivatali kapu címre.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Gózonné Genszky Gabriellától
(tel.: +36 1 4338 353). Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélszolgálatokon, vagy letölthető
az Önkormányzat www.kobanya.hu honlapjáról. Az adatlap másolható.
6. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE:
A Hivatal szükség esetén egy alkalommal telefonon hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási
határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő
pályázat érvénytelen.
A pályázatokat a Humánszolgáltatási Bizottság a 2019. áprilisi ülésén bírálja el. A Hivatal a
döntést követően az első turnus résztvevőit 2019. április 29-ig, majd folyamatosan értesíti a
pályázókat a pályázat eredményéről. Az eredményesen pályázók részére a Hivatal
orvosiigazolás-nyomtatványt küld, az orvosi igazolás kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével
nyújtható be.
Azoknak az eredményes pályázatot benyújtóknak a helyére, akiknek az utazása valamilyen,
az Önkormányzaton kívül álló ok miatt meghiúsul, az üdültetést lebonyolító Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ az érvényes, de eredménytelen pályázatot benyújtók közül jelöl
ki résztvevőket.
7. AZ ÜDÜLÉS MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE:
a) az egyéni részvételi hozzájárulás befizetése,
b) orvosi igazolás benyújtása arról, hogy a résztvevő utazásra alkalmas egészségi állapotban
van és közösségben tartózkodhat.

error: Content is protected !!