Támogatás személyautóra! Pénztámogatást adnak új vagy használt kocsira! Több százezer forintot ad az állam az autóvásárlásra, ha bizonyítod, hogy szükséged van rá! Így kaphatod meg >>

Támogatás személyautóra! Pénztámogatást adnak új vagy használt kocsira! Több százezer forintot ad az állam az autóvásárlásra, ha bizonyítod, hogy szükséged van rá! Így kaphatod meg >>

600 ezer forintos autóvásárlási támogatás használt autóra! Ha március 31-ig igényeled, nyáron már a támogatott autódban ülhetsz! 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető,használt személygépkocsi vásárlására!Itt letölthető a formanyomtatvány!

Támogatás összege : új autó esetén 1 millió forint, használt autó esetén 600 ezer forint.
A támogatás készpénzre nem váltható! A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Duna Lízinggel megkötött kölcsönszerződés keretében van lehetőség.

A használt gépkocsi vásárlásához önerőként minimum a gépjármű bruttó vételárának 25%-a szükséges
A támogatás iránti igényt a lakhely szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügy Osztályánál kell benyújtani, melyre évente kétszer van lehetőség.
Támogatásra jogosultak a súlyos mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékos, autista, látási-, valamint hallási fogyatékos, továbbá a kromoszóma-rendellenességgel élő emberek.
A támogatással megvásárolt gépkocsi forgalomba helyezési, illetve átírási költségei minden esetben a jogosultat terheli, összege az aktuális adó- és illetékszabálynak megfelelően változhat.
A szükséges dokumentumokat a kormányhivatalok által rendszeresített kérelemnyomtatványok tartalmazzák, amelyek elérhetőek az illetékes hivataloknál személyesen vagy letölthetőek a hivatalok honlapjáról.
Kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges iratok listája:
1. Jogosultságot megállapító határozat
2. Aláírt szándéknyilatkozat (letölthető nyomtatvány)
3. Fényképes azonosító okiratok,amelyek lehetnek:
személyi igazolvány (kiskorú esetében is) és lakcímkártya, vagy
útlevél és lakcímkártya, vagy
kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonat (kiskorú esetén, vagy egyenes ági rokon az üzembentartó
4. Adókártya, vagy igazolás adóazonosító jelről
5. Jövedelemigazolás, melynek elfogadható formái:
munkáltatói igazolás és a jövedelem 2 havi igazolása ( legfrissebb, utolsó 2 havi bankszámlakivonat, vagy a két utolsó készpénzátvételi bizonylat a jövedelemről, vagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított SZJA igazolás)
nyugdíj esetén nyugdíj igazolás és ennek legfrissebb kéthavi jóváírásának igazolása (2 havi bankszámlakivonat, vagy kettő rendszeres pénzbeli ellátást igazoló szelvény)
6. Állandó lakcímre szóló, egy hónapnál nem régebbi közüzemi számla, és az ahhoz tartozó befizetés igazolása. Amennyiben a közözemi számla nem az ügyfél, vagy a vele azonos lakcímen élő házastárs/élettárs/szülő/gyermek nevére szól, minden esetben szükséges egy nyilatkozat, amelyben a számlán szereplő személy nyilatkozik, hogy a közüzemi számlákat ügyfelünkkel közösen fizetik. (letölthető nyomtatvány)
7. Szállítást végző személy nyilatkozata (letölthető nyomtatvány)
8. Forgalmi engedély és Eurotax másolata (használt autó esetén)
A jogosult törvényes képviselője (Szállítást végző személy határozat alapján) esetén ugyanúgy a fenti dokumentumok szükségesek.
Minihitel termék esetében az 5. és 6. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges!

error: Content is protected !!