Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is >>>

Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is >>>

Még mindig lesújtó a helyzet a Zalaegerszegi Gyermekotthonban, ahova a fóti gyermekváros lakóinak egy részét költöztetné a kormány. A Magyar Hírlap írta meg, hogy a tervek szerint bezárják a fóti intézményt, a gyermekeket pedig Zalaegerszeg mellett Kalocsán, Aszódon és Budapesten helyezik el.

Az alapvető jogok biztosa 2016-ban hivatalból vizsgálta a Zalaegerszegi Gyermekotthon viszonyait. Az akkori jelentésben Székely László komoly konkrét és rendszerszintű alapjogi visszásságokat tárt fel a Gyermekotthon működésében, illetve az ott gondozott gyermekekkel való bánásmódban. Az ombudsman ezután ajánlásokat fogalmazott meg az intézménynek, a fenntartónak és a szaktárcának, de tavaly novemberi utóvizsgálat szerint ezeket nem sikerült maradéktalanul megfogadni.

Székely László a jelentés szerint látott ugyan kisebb előrelépéseket, de véleménye szerint további komolyabb intézkedések szükségesek. A tárgyi feltételek, az oktatási lehetőségek, az étkeztetés kapcsán korábban feltárt problémák ugyanis az utóvizsgálat időpontjában is fennálltak, azokat nem orvosolták megfelelően.

Az utóvizsgálat nem tárt fel visszásságot a Gyermekotthonban nevelkedő gyermekek személyes szabadságát korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban. A jelentés viszont a korábbihoz hasonlóan most is rögzítette, hogy a jogi szabályozás tekintetében még mindig komoly adósságok vannak.

Súlyos agresszió

Probléma az is, hogy a Gyermekotthon területén továbbra sincs mindenhol kifüggesztve a házirend. Pozitív változás, hogy a dolgozók agressziókezelő tréningen vesznek részt, valamint igyekeznek a gyermekek szabadidejét értelmes tevékenységekkel kitölteni, energiájukat sporttal levezetni. Az intézmény zárt jellegéből adódóan, a gondozott gyermekek speciális szükségletei miatt azonban a súlyos kortársagresszió továbbra is jelen van. Ezért az ombudsman fontosnak tartja a szakdolgozók és a gondozott gyermekek körében az agressziókezeléssel kapcsolatos tréningek, illetve foglalkozások további folyamatos szervezését, illetve a Gyermekotthon munkatársainak fokozott gondosságát annak érdekében, hogy minél jobban meg tudják előzni a gyermekek egymás közti bántalmazását.

Továbbra sem biztosított, hogy a 8. évfolyamot befejező tanulók a képességeiknek megfelelően tudjanak továbbtanulni. A korábbi jelentés aggályosnak találta annak gyakorlatát, ahogyan a gyermekek automatikusan magántanulóvá válnak. E kérdéssel kapcsolatban azóta sincs kedvező változás.

Silány étel

A vizsgálat emellett újra azt mutatta, hogy az étkeztetés sem megfelelő: pusztán az étlapok alapján nem dönthető el az sem, hogy a gyermekek hozzájutnak-e a korosztályuknak megfelelő mennyiségű energiaszükséglethez, valamint az sem, hogy az elfogyasztott élelmiszerek minősége és mennyisége megfelel-e az egészséges táplálkozás jogszabályi követelményeinek. Az azonban az étkezések egyoldalúságára, illetve a táplálkozás minőségi követelményeinek betarthatatlanságára utal, hogy szűkös a Gyermekotthonban rendelkezésre álló étkeztetési normatíva, amely az ebéd költségein kívül csupán fejenként 486 forintot irányoz elő további napi négy étkezésre.

Ebből az összegből nyilvánvalóan nem biztosítható a minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelő étkeztetés.

A létszámadatok alapján megállapítható volt, hogy – 1 fő pszichológus kivételével – az intézmény a jogszabályi létszámminimum normáit meghaladóan foglalkoztat szakdolgozókat. A gyermekfelügyelők negyede azonban rövid ideje lépett csak munkába, és egyikük szakképzettsége sem megfelelő. Az ombudsman ismét megállapította, hogy komoly alapjogi és gyakorlati aggályokat vet fel, hogy a Gyermekotthonban élő, kettős szükségletű gyermekek létszáma nagyobb, mint amit a jogszabály engedélyez.

Lepusztult környezet

Az épületekben a bútorzat, a vizesblokkok állapota folyamatosan romlik, a bútorok cseréjére, a felújításra nagyobb összeget nem tudnak fordítani, a természetes állagromlást és a gyermekek által elkövetett rongálásokat legfeljebb „tűzoltómunkával” próbálják javítani. A jelenlegi lepusztult, sivár környezet a Gyermekotthonban élő gyermekeket további rongálásra készteti.

Az alapvető jogok biztosa, Székely László a visszásságok orvoslása érdekében ajánlásaival ismét a miniszterhez, a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjéhez, valamint a Gyermekotthon igazgatójához fordult.

error: Content is protected !!