Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2019! Családok figyelem!!! Ennyi pénz jár Januártól >>>

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2019! Családok figyelem!!! Ennyi pénz jár Januártól >>>

Osszátok meg >>>

Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

KI JOGOSULT RÁ?

1. Abban a családban igényelhető, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2015-ben 39.900 Ft) és:

  • a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
  • ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
  • a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.

2. Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2015-ben 37.050 Ft) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

3. Jogosult a családbafogadó gyám. A jogosultságról a jegyző dönt.

HOL IGÉNYELHETEM?

A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri hivatalánál.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A „Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához” című formanyomtatvány benyújtásával.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Természetben nyújtott támogatások:

  • évente két alkalommal 5 800 Ft Erzsébet-utalvány formájában: készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható;
  • általános iskolás gyermekek esetében ingyenes tankönyv és étkezés;
  • középiskolás gyermekeknél ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;
  • felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok.
  • Családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. Az újabb jogosultságot a lejárat előtt három hónappal újra kell kérvényezni.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

1. Kedvezmény megszűnése

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozat évében megszűnik, ha:

  • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
  • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

2. Bejelentési kötelezettség

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.

error: Content is protected !!