OSZD MEG ÉS NYERJ 100 EZER FORINTOT TE IS …

OSZD MEG ÉS NYERJ 100 EZER FORINTOT TE IS …

ÍGY NYERHETSZ KÖNNYEDÉN NAPI 100 EZRET!!!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZAT

„Játssz és nyerj 100 000 forintot naponta!”

A dokumentum célja a „Játssz és nyerj 100 000 forintot naponta!”  játék szabályainak és feltételeinek tisztázása (továbbiakban: a” játék”), amelynek helyszíne Magyarország. A vásárlóknak szóló promóciós anyagokon található rövidített szabályzatot a jelen dokumentummal összhangban kell értelmezni. A dokumentum csak annak függelékeivel és kiegészítő anyagaival tekinthető teljesnek, amelyeket a nyereményjáték weboldalán teszünk közzé.

A nyerő kódokat a megjelölt Snickers, Mars, Twix és Bounty szeletek csomagolásában találod meg.

A játék szervezője:

PROMOANGEL s.r.o.

Székhely: Prága 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, Irányítószám: 140 00

Cégjegyzékszám: 29024463

Kereskedelmi nyilvántartásba vétel a Prágai Városi Bíróságon, A C szekcióban, 160789-es számon

(továbbiakban: „szervező” vagy” játék szervezője”),

A nyereményjáték főrendezője:

Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Székhely: Bocskai út 134-146. 1113 Budapest, Magyarország

Statisztikai számjel: 28284202-4639-117-01

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróságon, cégjegyzékszám: 01-06-118371

(továbbiakban: „főrendező”, vagy a „játék főrendezője”)

A játék műszaki adminisztrátorai:

2FRESH s r.o.

Székhely: 140 Žižkov, Bořivojova 878/35, Praga 3, cod poștal: 130 00

Cégjegyzékszám: 27442195

Nyilvántartásba vett a Prágai Városi Bíróságon, A C szekcióban, 113067-es számon

(a továbbiakban, mint, „műszaki adminisztrátor” vagy a „játék műszaki adminisztrátora”)

I.        A játék időtartama és helyszíne

1.        A játék 2018. szeptember 10-én 00:00:00 órától kezdődik, és 2018. december 1. 23:59.59-ig tart. A helyszíne Magyarország. (továbbiakban: „a játék időtartama”, és a „játék helyszíne”)

2.        A játék időtartama alatt, a nyertesek kiválasztása érdekében a nyereményjátékot külön-külön kiértékelt játéknapokra bontjuk fel. Minden egyes játéknap 00:00:00 órától 23:59:59-ig tart a verseny időtartama alatt (továbbiakban: „játéknap”, vagy összefoglalóan „játéknapok”)

II.         A játék résztvevői

1.        A játékban résztvevő vásárlók csak olyan természetes személyek lehetnek, akik a joggyakorlás alól nincsenek felmentve, betöltötték a 18. életévüket, állandó magyarországi lakhellyel és levelezési címmel rendelkeznek (továbbiakban az „érdekelt fél”). A játékban csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik eleget tesznek az előző mondatban részletezett követelményeknek (és nem kerülnek kizárásra a második pont követelményei alapján sem), továbbá rendelkezniük kell aktív regisztrációval a játékra annak helyszínén és időtartama során, a verseny szabályának továbbiakban részletezett menete szerint (A továbbiakban a „résztvevő” vagy a „játékos”)

2.        A játékból kizárásra kerül minden olyan személy, aki munkakapcsolatban van, vagy munkakapcsolat-szerű viszonyt ápol a szervezővel, a műszaki adminisztrátorral, a közreműködő vállalatokkal és cégekkel, vagy akik kapcsolatot ápolnak a megnevezett személyekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 (1) 1 szakaszának értelmében.

3.        Azok a személyek, akik nem tesznek eleget a követelményeknek vagy cselekedeteikkel megsértik a szabályokat, kizárásra kerülnek a játékból. Abban az esetben tehát, ha egy személy nem tesz eleget a részvétel feltételeinek az előző mondatban felsorolt bármely okból kifolyólak, akkor az adott személy kompenzáció nélkül kizárásra kerül a nyereményjátékból.

III.        A játékban résztvevő termékek

1.        A játékban résztvevő termékek a játék helyszínén és időtartalma alatt a nyereményjáték csomagolásában forgalmazott Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g, Mars 51g és Mars 70g termékek (A továbbiakban összefoglaló néven „a játékban résztvevő termékek”). A nyereményjátékban a fenti termékek multipack kiszerelései és a Bounty Trio nem szerepelnek.

  1. A játékban résztvevő minden termék promóciós csomagolásának belsejében 1 db nyereménykód található (A továbbiakban „nyereménykód”). A nyereményjáték csomagolása egyértelműen elkülöníthető promóciós megjelenítést kapott.

IV.        A játék menete

1.        Az érdekelt felek az alábbiak szerint vehetnek résznek részt a versenyben:

a.        A játék helyszínén és időpontjában az érdekelt fél vásárol a versenyben résztvevő termékekből legalább egyet (a továbbiakban „vásárlás a játékban részt vevő termékek közül”). Az érdekelt fél köteles megőrizni a nyereményjátékban résztvevő termékek egyedi kóddal ellátott csomagolását, melynek benyújtása az egyik feltétele az egyik nyeremény átvételének.

Nyerj 100 ezer ft-ot

A nyerő kódokat a megjelölt Snickers, Mars, Twix és Bounty szeletek csomagolásában találod meg.

VEGYÉL CSOKIT ÉS TÖLTS FEL A KÓDOT!!! ÉS NYERJ ENNYI >>> OSZD MEG …

error: Content is protected !!