Nők 40+ program és Nyugdíjkorhatár 2019: itt vannak a fontos szabályok, és a változások!!!

Nők 40+ program és Nyugdíjkorhatár 2019: itt vannak a fontos szabályok, és a változások!!!

Friss infók a NŐK 40+ Programról! Így jöhet össze a kedvezményes nyugdíjad –>> EZEK AZ ALAPSZABÁLYOK!

Alapszabályok a nők kedvezményes nyugdíjához

Ahhoz, hogy nőként kedvezménnyel vonulhass nyugdíjba alapesetben három dolognak mindenképpen teljesülnie kell:

1. minimum 40 év keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett jogosultsági időt kell tudnod igazolni, amelyből legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel (munkával) kell megszerezni. (Ez a 32 év lecsökkenthető 30-ra, ha a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket ápolsz, illetve még további évekkel csökkenthető, ha a saját háztartásodban öt vagy annál több gyermeket nevelsz – 5 gyermek után egy évvel, és minden további gyermek után egy-egy csökken a szükséges szolgálati idő. Így maximum 7 évvel csökkenthető a szükséges szolgálati évek száma.)

2. Azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, már nem állhatsz biztosítással járó jogviszonyban, vagyis legkésőbb egy nappal ezelőtt meg kell szűnnie a munkavégzésre irányuló összes jogviszonyodnak (például munkaszerződés, megbízási szerződés).

3. Ezenfelül fontos kritérium, hogy a szolgálati időbe csak azok a munkaviszonyok számítanak bele, amely során TB biztosítási jogviszonyban álltál, és az ebben szerzett jövedelmed vagy ellátásod után az előírt nyugdíjjárulékot levonták, vagy a levonás alól jogszabályi mentességet kaptál.

Ezek az évek számolhatók el a kedvezményes nyugdíjhoz

Lássuk most kicsit részletesebben, mik azok, amik beleszámíthatók a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évnyi jogosultsági időbe:

– Kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony révén szerzett szolgálati idő

– a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

– háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával töltött fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt szerzett szolgálati idő.

– tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt szerzett szolgálati idő.

Így jöhet össze a kedvezményes nyugdíjad – ezek az évek számíthatók bele a nőknél

Ezt NEM számolhatod el a kedvezményes nyugdíjhoz

Legalább olyan fontos tudni azt is, hogy mi NEM számolható el a nőknél kedvezményes nyugdíj esetén szolgálati időként:

– Tanulmányi idő – kivéve a szakmunkástanulói vagy szakközépiskolai tanulói évek alatti kötelező nyári gyakorlat ideje, ha erre van igazolás (figyelem, az év közbeni szakmai gyakorlat NEM számít ebbe bele!) A diákként végzett bejelentett nyári munkák viszont természetesen beleszámítanak a szolgálati időbe.

– a munkanélküli/álláskeresési ellátás folyósításának tartama,

– a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósításának tartama,

– a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj folyósításának tartama,

– a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett idő,

– a passzív (a TB biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított) táppénzen töltött idő,

– az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás vagy gyermekápolás miatt igénybe vett – fizetés nélküli szabadság egyébként szolgálati időnek minősülő első 30 napja.

—— >>> Nyugdíjkorhatár táblázat!!!

error: Content is protected !!