Nem adhatja ki az adatainkat a bank a végrehajtónak! – Új adatvédelmi törvény lépett életbe >>

Nem adhatja ki az adatainkat a bank a végrehajtónak! – Új adatvédelmi törvény lépett életbe >>

Új adatvédelmi törvény lépett életbe >> nem adhatja ki az adatainkat a bank a végrehajtónak!
Adósok figyelem!!!! ezt jobb ha tudja…

A 2012. január 1-én hatályba lépett, új adatvédelmi törvény számos változást hozott. Ezek között olyanok is vannak, amelyek kiváltották az Európai Unió tüzetesebb vizsgálatát. Mégis, az összehasonlításból kiderül, hogy nem sok minden változott. Továbbra is akkor kezelhető személyes adat, ha azt egy törvény közérdekből elrendeli, vagy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe.

Több szakértő véleménye szerint, amennyiben tartozás van valamilyen Szolgáltató illetve Bank felé, és már egy idő eltelt nem æzetéssel a szolgáltató illetve bank kiadja harmadik félnek a személyes adatokat, behajtás jogcímén. Ezzel azonban, súlyos bűncselekményt követnek el!

A személyes adatkezelés ről szóló törvény szerint nem adható ki személyes adat harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adóst erről levélben tájékoztatják, és beleegyezését megkapják. A törvény 6. §.-nak 8. pontja szerint, azonban:… „(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.” Abban az estben, ha adósság kezelő faktoring cégek megkeresik az adóst, hogy a nevesített szolgáltató, vagy bank kezelésébe, illetve tulajdonába adta az adósságot, felmerülhet a kérdés, hogy vajon jogában állt-e?

A szolgáltató, illetve bank nem jogosult a követelésének eladására, mert az adós a
szolgáltatóval. illetve bankkal kötött szerződést és nem a faktoring céggel.
Ezek a faktoring cégek teljesen jogtalanul járnak el. Követelés kezelésére sem
jogosultak csak az a cég, akivel az adós szerződést kötött.
Ennek módja a jogosult szolgáltató illetve bank kér az adós ellen æzetési
meghagyást és annak alapján bírósági végrehajtást, ez a jogos eljárás.
Tehát, amennyiben zaklatja az adóst ilyen nemű faktoring cég, az adós írjon egy
feljelentést a Pesti Ügyészségre, és ennek keretében kérje az ügyészséget a faktoring
cég felszámolására, a személyes adatainak a faktoring cégnél azonnali
megszüntetését továbbá a szolgáltató illetve bank, aki az szigorúan titkos adatait
kiadta, kérjen ellene kártérítési kötelezettség megállapítását.
Ha az adós valamikor mégis szóban vagy írásban beleegyezését adta ezen adatok
kiadására, írjon levelet a faktoring cégnek, hogy kéri az adatai azonnali törlését,
mert nem velük szerződött, hanem a jogosult szolgáltatóval vagy bankkal. Továbbá
az adós írjon egy levelet a szolgáltatónak vagy a banknak és szólítsa fel, hogy úgy
rendelkezik, hogy ezen túl az adatait zártan kezeljék és megtiltja az adatok
harmadik félnek való kiadását.

error: Content is protected !!