Mi mennyi 2022 – Összegyűjtöttük! Minimálbér, garantált bérminimum, járulékok, pótlékok, segélyek, gyed, gyes, gyod, családi pótlék, adózás, adókedvezmények, szja, nyugdíj, nyugdíjkorhatár, táppénz, szabadság stb 2022!

Mi mennyi 2022 – Összegyűjtöttük!

Minimálbér, garantált bérminimum, járulékok, pótlékok, segélyek, gyed, gyes, gyod, családi pótlék, adózás, adókedvezmények, szja, táppénz, szabadság stb 2022!

Mennyi 2022-ben a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási-, közalkalmazotti-, közszolgálati bér? Mennyi a családi pótlék, a GYES, a maximum GYED összege? Mennyi közterhet fizetnek a munkavállalók és a munkáltatók? Mire számíthatnak az álláskeresők? Milyen adókedvezményekkel számolhatunk és hogy alakul a szociális ellátások összege? Összegyűjtöttük!

Családtámogatások és pénzbeli társadalombiztosítási ellátások 2022

CSED (Csecsemőgondozási díj)
(korábban terhességi- gyermekágyi segély)
a naptári napi alap 70%-a
a naptári napi jövedelem 70%-a
GYED (Gyermekgondozási díj) a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a
Táppénz a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetén, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik afekvőbeteg- ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. (9 933 Ft-ot)
CSP (családi pótlék) egy gyermekes család esetén 12.200 Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekenként
23.300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekenként
25.900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőknél és nem
intézményben él, az ilyen személy után személyenként
20.300 Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem is súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt.72 § (1) bek. alapján deiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult
után személyenként
14.800 Ft/hó
Anyasági támogatás
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer,
koraszülés esetén egyszer részt vett várandósgondozáson.
az öregségi nyugdíjminimum 225%-a 64.125 Ft
ikergyermekek esetén 300%-a 85.500 Ft
GYES (Gyermekgondozást segítő ellátás)
Korábban: gyermekgondozási segély
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft/hó),
3 ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó),
4 ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó),
5 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó),
6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 10 éves koráig vehető igénybe
28.500 Ft/hó
GYET (Gyermeknevelési Támogatás) az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
a támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti
28.500 Ft/hó
Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2022-ben

Bruttó 200,000 ft lesz a 2022-es minimálbér! Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/óra
Órabér
Ft/óra
Minimálbér változás 2022 161.000 37.020 7.410 926
Garantált bérminimum 210.600 48.420 9.690 1.211
Közfoglalkoztatási bér 81 530 18 740 3 748
Garantált közfoglalkoztatási bér 106 555 24 495 4 899
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89 705 20 620 4 124
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 117 245 26 955 5 390
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 42 805
(6 órás!)
9 840
(6 órás!)
1 968
(6 órás!)
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére 55 940
(6 órás!)
12 860
(6 órás!)
2 572
(6 órás!)
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38.650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény- 1. fizetési fokozat 453.330 Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 6.000 Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege- gyermekenként, fiatal felnőttenként 15.000 Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a fennállásának időtartama alatt megillető alapdíj legalacsonyabb összege
(attól függetlenül, hogy helyeztek-e el  nála gyermeket vagy fiatal felnőttet)
minimálbér 30%-a
48.300Ft/hó
A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege, az alapdíjon felül – gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
32.200 Ft/hó
A nevelőszülőt megillető többletdíj legkisebb összege a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 5%-a
8.050 Ft/hó

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 2022

Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a 161.000 Ft/hó 5.366,66 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a  64.400 Ft/hó  2146,66 Ft/nap
(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek a harmincad része)
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg
96.600 Ft/hó – 161.000 Ft/hó

Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 2022-ben

Szociális hozzájárulási adó kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke
adóalap 17,5%-a
(csak törvény szerinti adókedvezménnyel csökkenthető)
Rehabilitációs hozzájárulás a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év
(a 25 személynél többet foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerint kedvezményekkel csökkenthető)

Munkavállalók által fizetendő közterhek 2022-ben

Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári
tagdíjfizetési kötelezettsége
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és munkerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék  4 %
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék  3 %
Munkaerő-piaci járulék  1,5 %
összesen  8,5 %
mindösszesen 18,5 %

Adósávok, adókedvezmények

Adósávok az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik- az adóalap 15%-a
Adóalap az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá általányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 17,5%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 85%-át kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmények (családi kedvezmény és első házasok
kedvezménye)
családi adókedvezmény jogcímén az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –
– egy eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként   66 670 Ft-tal
– két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként:
2016-ban 83 330 Ft-tal
2017-ben 100 000 Ft-tal
2018-ban 116 670 Ft-tal
2019-től 133 330 Ft-tal,
– három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthetőelső házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen
összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
Kedvezményes adózású béren kívüli
juttatások
– pénzjuttatás maximum 100 000 Ft/év és/vagy
– Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
– szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft/év;
– vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft/év;
– szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft/év.
feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési szerveknél 200 000 Ft/év, más munkáltatóknál  450 000 Ft/év)
Kedvezményes adózású egyes juttatások például:- a SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás,-csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás (évente 1 alkalommal adható), efölött jövedelemként adózik
Jövedelemként adóznak a továbbiakban következő juttatások
(2019. január 1-jétőlaz SZJA tv. átmeneti 89. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezésével)
pl.  önkéntes  nyugdíjpénztári  hozzájárulás,  egészségpénztári,  önsegélyező pénztári hozzájárulás,  munkahelyi  étkeztetés,  Erzsébet-utalvány,  helyi  bérlet, iskolakezdési   támogatás,   pénzösszeg-juttatás,   kulturális   belépő, sportrendezvényre szóló belépő, lakhatási támogatás (mobilitási célú), lakáscélú támogatás, Diákhitel-támogatás stb.
Mezőgazdasági őstermelőknek az e tevékenységéből
származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő
jövedelme
600 000 Ft

Egészségügyi szolgáltatási járulék

7.710 Ft/hó (257 Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.

Szociális ellátások 2022

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) Jogosult Havi összege
az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a, egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekégyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulákkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának (2020-ban az öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075 Ft)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Jogosult Havi összege
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint) foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
(2020-ban 22.800 Ft/hó)
Időskorúak járadéka Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át a,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 85%-a
(2020-ban 24.225 Ft/hó)
Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
az egyedülálló  a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 100%-át b,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100%-a
(2020-ban 28.500 Ft/hó)
Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
az egyedülálló, 75 évet betöltő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 135%-át c,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 135%-a
(2020-ben 38.475 Ft/hó)
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1000 Ft
Gyermekek otthongondozási díja 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
38. § (1) bek. a)-b) pontja,
39. § (1) bekezdése és
39/A. § (1) és (3) bekezdése
Jogosult Havi összeg
az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra
képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően
önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik, (Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő
számára állapítható meg), vagy a szülőn kívül a gyermekkel közös háztartásban élő
hozzátartozó
, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2019. évben 123.910 forint. Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani (185.865 Ft). A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, továbbá a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást – részesülő jogosult esetén a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani
Ápolási díj Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és (1b)
bek.], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
– súlyosan fogyatékos, vagy
– tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi és
– az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn. (Szoc. tv. 41. § (1) bek.)
a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg 115%-a: 39.365 Ft
a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 70.857,- Ft
Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
– komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy
– olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (Szoc. tv. 43. § (1) bek.)
Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy  gondozását,  ápolását  végzi  és  a  kiemelt
ápolási díj feltételeinek nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)
a  Költségvetési  tv-ben  meghatározott  alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 59.048,-Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft
2. turisztikai idénymunka 500 Ft
3. alkalmi munka 1 000 Ft
4. filmipari statiszta 3 000 Ft
error: Content is protected !!