IDÉN KARÁCSONYI Erzsébet-utalványt ad a kormány a családoknak! Figyelem! Ők kapnak ajándék Erzsébet utalványt idén!!! Osszátok >>>

IDÉN KARÁCSONYI Erzsébet-utalványt ad a kormány a családoknak! Figyelem! Ők kapnak ajándék Erzsébet utalványt idén!!! Osszátok >>>

Több ezer család kap plusz 6 ezer vagy 6500 forintos Erzsébet
utalványt novemberben – itt vannak a legfontosabb tudnivalók!
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak augusztus hónapban
Erzsébet-utalvány formájában kapják meg az 6000 forintos támogatást.
Akiknek a jogosultsága a tárgyév november 1-én fennáll, az ebben a hónapban kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet‐utalvány
formájában kapja meg a támogatást. Az utalvány értéke gyermekenként 6000 forint.
alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft
emelt összegű természetbeni juttatás – 6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek, æatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást
lásd a „Megjegyzés” részben)

A különböző önkormányzatoknál különféleképpen zajlik az utalványok eljuttatása a
családokhoz! Van ahol Az önkormányzat ezeket az Erzsébet‐utalványokat november
24. és 31. között postán küldi ki a jogosultaknak. Sikertelen kézbesítés esetén a
posta értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel
módjáról, idejéről. Aki nem tudja átvenni az utalványt, az még tíz napig a postán
megteheti ezt, illetve e határidő letelte után a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben veheti át azt a helyileg illetékes Szociális Osztályon.
Van olyan önkormányzat is ahol a a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak az Erzsébetutalványaikat
november 24-25-én
vehetik át.

Mindenki érdeklődjön a helyileg illetékes
önkormányzatnál, hogy náluk hogyan
működik a rendszer!
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány: a szociális gondoskodás – az Országgyűlés
döntése értelmében az Erzsébet-utalvány már nemcsak béren kívüli, hanem
szociális juttatásként is adható. 2012. augusztus 1-jétől a települési
önkormányzatok rendeletben írhatják elő, hogy a tízezer forintot elérő összegben
folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot
természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában æzetnek ki. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek,
æatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll, 5800 forint értékben természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában;

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései

ELLÁTÁSOK
IV. Fejezet
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
20/A. § (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, æatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a
központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései

 

error: Content is protected !!