ITT NÉZHETED MEG KI VAN RAJTA A BÁRLISTÁN >>> KHR lista – BAR lista – lekérdezés ITT:

ITT NÉZHETED MEG KI VAN RAJTA A BÁRLISTÁN >>> KHR lista – BAR lista – lekérdezés ITT:

NÉZZE MEG, HOGY ÖN RAJTA VAN-E !!! KHR lista – BAR lista – online lekérdezés névsor megtekintés – így nézheti meg a saját adatait, hogy szerepel-e a listán.

Minden természetes személynek (magánszemély) és nem természetes személynek (vállalkozás) joga van ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) róla nyilvántartott adatokba betekintsen, azokat megismerje.
Ezen kívül minden természetes személynek lehetősége van a Központi Nyilvántartásban kezelt, díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatadatai megismeréséhez is.

A saját adatok megismeréséhez a KHR esetén úgynevezett „Saját Hiteljelentést”, a Központi Nyilvántartás esetén pedig „Saját kp. nyilatkozatjelentést” kell kérelmezni. Ezen jelentések tartalmazzák a KHR, illetve a Központi Nyilvántartás által, a jelentést kérelmező személyről tárolt valamennyi információt.
A Saját Hiteljelentés minden természetes személy és nem természetes személy számára korlátozás nélkül kérelmezhető bármely pénzügyi intézménynél (Referenciaadat-szolgáltatónál) vagy Társaságunkon keresztül.
A Központi Nyilvántartásból történő Saját kp. nyilatkozatjelentés igénylése esetén, a természetes személy kizárólag a róla nyilatkozatadatot kezelő pénzügyi intézménytől (Nyilatkozatadat-szolgáltatótól) vagy Társaságunktól történhet.

Ezen jelentésekért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.

A Saját Hiteljelentés kérelmezésének és kiszolgálásának menete

1. Referenciaadat-szolgáltatón keresztül történő igénylés
A Kérelmező személyazonosságot vagy a vállalkozás képviseletét és egyéb igazoló dokumentumai alapján kitölti és leadja a megfelelő formanyomtatványt a Referenciaadat-szolgáltató bármely fiókjában.
A Referenciaadat-szolgáltató a megfelelő tranzakció indításával továbbítja a kérést a BISZ Zrt. számára.
A BISZ Zrt. a beérkezett tranzakció alapján 3 napon belül elkészíti a Saját Hiteljelentést.
A BISZ Zrt. a Kérelmező kérésének megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként küldi meg a Saját Hiteljelentést, vagy postai úton, zárt borítékban a tranzakciót elküldő Referenciaadat-szolgáltató központjába juttatja vissza a papír alapú választ.
A postán megküldött Saját Hiteljelentést a Referenciaadat-szolgáltató bontatlan állapotában, kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában a kézbesítéstől számított 2 munkanapon belül továbbítja a Kérelmező részére.
2. BISZ Zrt.-n keresztül történő igénylés
Amennyiben a Kérelmező a Saját Hiteljelentést a BISZ Zrt.‑n keresztül szeretné igényelni, ebben az esetben az Üzletszabályzatunkban leírt tartalmi követelményeknek megfelelően vagy az oldal alján található formanyomtatvány kitöltésével és postai úton történő megküldésével teheti meg.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem kizárólag postai úton vagy személyesen nyújtható be Társaságunk székhelyén. Az elektronikus úton (e-mail) vagy fax formájában megküldött kérelmeket Üzletszabályzatunk értelmében elutasítjuk.
A BISZ Zrt. a beérkezett kérelem alapján, 3 napon belül elkészíti a Kérelmező számára a Saját Hiteljelentést.
A BISZ Zrt. a Kérelmező által a formanyomtatványon kiválasztott kézbesítési módnak megfelelően elektronikus úton e-mailben, tömörített, jelszavazott csatolmányként vagy a Kérelmező postacímére kézbesítési bizonylattal ellátott irat formájában küldi meg a Saját Hiteljelentést.
Tudnivalók a Saját Hiteljelentés elektronikus úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban:

A BISZ Zrt. e-mail címre történő adatszolgáltatás esetén az elkészített Saját Hiteljelentést Adobe Reader programmal olvasható, PDF formátumba küldi meg a Kérelmező e-mail címére. A nyomtatvány minden esetben WinZip tömörítő programmal tömörítésre és jelszavazásra kerül.
A fentiek alapján a csatolmány megnyitásához a „zip” fájl kicsomagolására alkalmas (pl. WinZip), illetve a PDF formátum megjelenítésére alkalmas (pl. Adobe Reader) alkalmazásokra van szükség.
Amennyiben a Kérelmező számítógépén ezek az alkalmazások nem találhatóak, javasoljuk ezen alkalmazások ingyenes verziójának letöltését az Interneten keresztül.
A Saját Hiteljelentés megnyitásához szükséges jelszó képzési metodikájáról az e-mail üzenetben adunk tájékoztatást a Kérelmező számára.
A Saját Hiteljelentés a hitelesség védelme érdekében elektronikus aláírással van ellátva, melynek hitelesítését a Kérelmező egyszerűen elvégezhet.
Az elektronikus aláírás ellenőrzéséhez szükséges útmutatót a „Saját Hiteljelentés elektronikus aláírásának ellenőrzése” dokumentumban találja.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet az Internet használatának kockázataira. Elektronikus úton történő kézbesítés esetén, a BISZ Zrt. a Kérelmező által megadott kézbesítési e-mail cím helyességét nem vizsgálja. Helytelen vagy hibásan megadott e-mail címekből eredő kézbesítési sikertelenségért a BISZ Zrt. felelősséget nem vállal. A BISZ Zrt. kizár minden felelősséget, amely a csatolmány megnyitásából, illetve a számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenségből, bármilyen internetes vírus vagy egyéb internetes fenyegetések károkozó képessége miatt következik be. A BISZ Zrt. az e-mail postafiók más személy által történő használatából, a jelszó illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kellemetlenségért felelősséget nem tud vállalni.
Az előbbiekre hivatkozással kérjük a kézbesítési címként megadott postafiók fokozott figyelemmel történő kezelését.
Hibásan megadott e-mail címből eredő kézbesítési sikertelenség esetén a kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá a Saját Hiteljelentéséhez.
Tudnivalók a Saját Hiteljelentés postai úton történő kiszolgáltatásával kapcsolatban

Amennyiben a Kérelmező Referenciaadat-szolgáltatón keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a Saját Hiteljelentés tranzakció alapján elkészített választ a BISZ Zrt. kinyomtatva, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Referenciaadat-szolgáltató központjába. A Referenciaadat-szolgáltató ügyintézője, a Kérelmező számára szóló Saját Hiteljelentést tartalmazó zárt, sértetlen borítékot a Kérelmező által megadott levelezési címre továbbítja, kézbesítési bizonylattal feladott irat formájában.
Amennyiben a Kérelmező közvetlenül Társaságunkon keresztül nyújtja be Saját Hiteljelentés kérelmét, úgy a kérelemben megadott levelezési címre közvetlenül küldjük meg a kérelmet.
Postai úton történő kézbesítés esetén, amennyiben a kézbesítési bizonylattal megküldött Saját Hiteljelentést a Kérelmező nem veszi át és az visszaérkezik a Referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.‑hez, úgy a kérelem visszaérkezést követően megsemmisítésre kerül. A megsemmisítést követően a kérelmező újabb kérelem benyújtásával juthat hozzá Saját Hiteljelentéséhez.
A Saját Hiteljelentés kérelmezésénél elkérhető dokumentumok

Természetes személyek esetében
A Kérelmező személyazonosító és lakcím adatai. Érvényes személyi igazolvány és lakcím kártya, útlevél vagy a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány.
Nem természetes személyek (vállalkozás) esetében
A Kérelmező személyazonosító és lakcím adatai, aláírási címpéldány, a vállalkozás cégbírósági kivonat és társasági (alapító) okirat. FORRÁS : bisz.hu

error: Content is protected !!