HAVI KÖZEL 50 ezer forint – az ország legnépszerűbb támogatása, ami egyedülállóknak és családosoknak is jár! AKÁR JÖVEDELEM MELLETT IS! ITT a hivatali tájékoztató :

HAVI KÖZEL 50 ezer forint – az ország legnépszerűbb támogatása, ami egyedülállóknak és családosoknak is jár!

AKÁR JÖVEDELEM MELLETT IS! ITT a hivatali tájékoztató :

MOST HAVI 46 EZER FORINTOT KAPHATSZ TÁMOGATÁSKÉNT, AMIT SOHA NEM KELL VISSZAFIZETNED! Az ország legnépszerűbb támogatása, amely Neked is sokat segíthet! Egyedül élők és családosok is megkaphatják! AKÁR JÖVEDELEM MELLETT IS! TOVÁBBI RÉSZLETES INFÓK ITT : Kérlek segíts másoknak is egy megosztással, hogy minél több ember olvashasson a támogatásról! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY JOGOSULT ( az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén, ezeket lásd a jogosultsági feltételeknél) AKI

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL ÉS a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.),

14 ÉVEN ALULI KISKORÚ GYERMEKET NEVEL ÉS
a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban,
a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani,
a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.)

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) 95 %-a, jelenleg 27.075 Ft;
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete;
CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, DE az ellátás legmagasabb összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének 90 %-át a 48.795 Ft-ot (a nettó közfoglalkoztatási bér összege jelenleg: 54.200 Ft).
ABBAN AZ ESETBEN, HA A JOGOSULT CSALÁDJA TAGJÁNAK FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍTOTTAK meg az ellátás legmagasabb összege 25.995 Ft.
HA AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghely
Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

ellatas-megnevezese
A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA AZ A SZEMÉLY JOGOSULT ( az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén, ezeket lásd a jogosultsági feltételeknél) AKI

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL ÉS a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.)
14 ÉVEN ALULI KISKORÚ GYERMEKET NEVEL ÉS a) a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban b) a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, és a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.)

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019-ben 28.500 Ft) 95 %-a, jelenleg 27.075 Ft;
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete;
CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, DE az ellátás legmagasabb összege de nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének 90 %-át a 48.795 Ft ( nettó közfoglalkoztatási bér összege jelenleg: 54.200 Ft.)
ABBAN AZ ESETBEN, HA A JOGOSULT CSALÁDJA TAGJÁNAK FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT ÁLLAPÍTOTTAK meg az ellátás legmagasabb összege 25.995 Ft.
HA AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

A EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDEJE ALATT :

alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult, (melyet az illetékes kormányhivatal járási hivatalánál igényelhet)
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága fennáll,
A HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT, melyről a hatósági bizonyítványt az ellátást megállapító hatóság bocsátja ki.
jogosultsagi-feltetel
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az a személy aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel,

I.) EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLYNEK MINŐSÜL és a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.)

JELEN ELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY AZ, aki az ellátásra való jogosultságának kezdő napján :

munkaképességét legalább 67% -ban elvesztette, vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy
vakok személyi járadékában részesül vagy
fogyatékossági támogatásban részesül.
II) 14 ÉVEN ALULI KISKORÚ GYERMEKET NEVEL ÉS 1) a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, 2) a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, 3) a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2019. évben 28.500 Ft) 90%-át, a 25.650 Ft-ot és vagyona nincs.) ÉS

az álláskeresési ellátás (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) folyósítási időtartama lejárt, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, VAGY
az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt (a folyósítási idő lejártát megelőzően) szüntették meg, (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot) VAGY
kérelme benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, VAGY
az alábbi rendszeres pénzellátás folyósítása – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – megszűnt (a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), ÉS közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság az a) pont szerinti esetben az álláskeresési ellátás időtartamának kimerítésétől, a b) pont szerinti esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, a d) pont szerinti esetben a rendszeres pénzellátás megszűnésétől számított 12 hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési ellátás kimerítését követő nap.

Az ellátásra való jogosultság feltételeinek fennállását – a jogosultságot megállapító szerv – KÉT ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben továbbfolyósítja.

HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK, a havi rendszeres szociális ellátás összegét a változás időpontjától számított három hónapon belül felül kell vizsgálni.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKI:

letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt;
az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;
gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;
az Flt szerint álláskeresési ellátásban részesül
katonai szolgálatot teljesít,
köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

error: Content is protected !!