HAVI 25 500 FORINT TÁMOGATÁST KAPHATSZ, AMIRŐL LEHET NEM IS TUDTÁL. HA NEM IGÉNYELTED BUKHATOD EZT A támogatást. Gyermeknevelési támogatás, ami havonta jár, csak igényelni kell. Ne hagyd az államnál ami neked is jár >>>

HAVI 25 500 FORINT TÁMOGATÁST KAPHATSZ, AMIRŐL LEHET NEM IS TUDTÁL. HA NEM IGÉNYELTED BUKHATOD EZT A támogatást. Gyermeknevelési támogatás, ami havonta jár, csak igényelni kell.

Ne hagyd az államnál ami neked is jár >>>

HAVI 25 500 FORINT TÁMOGATÁST KAPHATSZ, AMIRŐL LEHET NEM IS TUDTÁL. HA NEM IGÉNYELTED BUKHATOD EZT A támogatást. Gyermeknevelési támogatás, ami havonta jár, csak igényelni kell. Ne hagyd az államnál ami neked is jár.

Gyermeknevelési támogatás- GYET

A gyermeknevelési támogatásról rendelkezik: az 1998. évi. LXXXIV törvény 23.28.§-a, a 3444. §-a, az 1998.évi LXXXIV végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII.30) Korm. rendelet.

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?

– a szülő vagy gyám igényelheti, ha saját háztartásában 3 vagy ennél több gyermeket nevel. A gyet a legfiatalabb gyermek 3. életévétől egészen annak 8 éves koráig jár a jogosultnak.
– a jogosultság nem függ a család vagyoni helyzetétől sem az előzetes biztosítási időtől.
– a támogatást bármelyik a gyermekekkel közös háztartásban élő szülő igényelheti, ha nincs erről megállapodás, akkor kérelemre, az igénylő személyéről az illetékes gyámhivatal dönthet.

A gyermeknevelési támogatás összege:

– a mindenkori öregségi nyugdíj összegével egyezik meg, függetlenül a gyermekek számától, 2014-ben ez az összeg 28.500 forint, töredékhónapra a teljes összeg harmincad része jár egy napra a jogosultnak.

Fontos tudnivaló:
– ameddig kapja az ellátást a jogosult, beleszámít a szolgálati időbe és 10% nyugdíjjárulékot vonnak az összegből.
– a gyet nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, de nem számítható munkaviszonyban töltött időnek.
– heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet a szülő a gyet mellett,
– amennyiben a keresőtevékenységet otthonában végzi, akkor időbeli korlátozás nincs.
– a gyet-ben részesülő szülő időbeli korlát nélkül helyezheti el gyermekét napközbeni ellátást nyújtó intézményben.
– olyan esetben mikor a szülők egyidejűleg jogosultak gyet és gyes folyósítására a támogatást csak egy szülő veheti igénybe, például nem veheti igénybe az egyiket az apa a másikat az anya.

A gyermeknevelési támogatás igénylése:

– az igényt az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságán lehet benyújtani egy arra rendszeresített formanyomtatványon.
– az igény bejelentés napja az igény benyújtásának napja vagy a postára adás igazolt napja.
– a kérelemhez csatolni kell a szükséges igazoló iratokat: a gyermekek, anyakönyvi kivonata, ha gyám igényli, akkor a gyámkirendelő határozatot, vagy a nevelőszülőhöz való kihelyezésről szóló határozatot, amennyiben a nevelőszülő igényli.

Nem jár a gyermeknevelési támogatás ha:
– bármilyen rendszeres pénzellátásban részesül. (Kivétel ha a rendszeres pénzellátás a támogatás mellett dolgozott a szülő és betegség miatt táppénzben vagy baleseti táppénzt folyósítanak számára)
– ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek után sem lehet igényelni az ellátást
– ha a gyermek 30 napot meghaladóan tartózkodik szociális intézményben
– ha a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vették.
– ha a szülő szabadságvesztését tölti vagy letartóztatásban van.

Külföldön tartózkodó szülő esetén az ellátással kapcsolatos szabályok:

– ha a szülő 3 hónapot meghaladóan valamelyik EGT -ről szóló megállapodásban részes államban tartózkodik vagy nemzetközi szerződés alapján azonos jogállású államban tartózkodik, akkor számára a folyósítás külön jogszabály alapján történik
– ha a szülő 3 hónapot meghaladóan az fenti körbe nem tartozó államba távozik, abban az esetben az ellátás folyósítása szünetel a távolléte alatt.
– külszolgálat vagy külföld szolgálatot teljesítő személynek az esetében egyéb ellátást folyósítanak számára gyermekére tekintettel, külön jogszabályban meghatározottat, így z alatt az idő alatt szünetel a gyet folyósítása.

Amennyiben lejár a gyermeknevelési támogatásra való jogosultsága a szülőnek a következő támogatásokban részesülhet:
– amennyiben nem tud elhelyezkedni és nem jogosult korábbi munkaviszonya alapján álláskeresési járadékra kérheti a lakóhelye szerinti illetékes település jegyzőjétől az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását, de csak abban az esetben ha előzőleg 3 hónapig a munkaügyi központtal együttműködött:
amely lehet, attól függően, hogy milyen feltételeknek felel meg:
– foglalkozást helyettesítő támogatás
– rendszeres szociális segély

error: Content is protected !!