HAVI 15 EZER FT LAKBÉR TÁMOGATÁS >>> CSALÁDOKNAK, AKÁR SZOCIÁLIS LAKÁSBAN ÉLŐKNEK IS!

HAVI 15 EZER FT LAKBÉR TÁMOGATÁS >>>

CSALÁDOKNAK, AKÁR SZOCIÁLIS LAKÁSBAN ÉLŐKNEK IS!

Lakbértámogatás az önkormányzattól – havi 15 ezer forintot kaphatsz! – a legtöbben még sosem hallottak róla!

Az eljárás jogi alapjai:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet

Lakbértámogatásra jogosult a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő, Budaörs Város Közigazgatási területén bérelt lakásban élő gyermeke(ke)t eltartó család amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik és bejelentett lakcímmel rendelkezik,
b) bérelt lakásának mértéke nem haladja meg
ba) 3 személyig 2 lakószobást, illetve 1+2 félszobás lakást, amelynek alapterülete nem nagyobb 65m2-nél,
bb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,
c) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (71 250 Ft),
d) vagyona nincs.
A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke 90 000.- Ft. A támogatás mértéke a lakbér 25 %-a, de legfeljebb havi 15 000.- Ft.

A kérelemhez mellékelni kell:

a közös háztartásban élők jövedelem igazolásait
lakásbérleti szerződés
vagyonnyilatkozat

FIGYELEM!

Lakbértámogatás nem minden településen, nem minden önkormányzatnál van, ahol szűkösek a források ott valószínűleg erre nincsen pénz, de szerencsére azért több önkormányzatnál is lehetőség van ilyen támogatás igénylésére.A fenti példa egy konkrét önkormányzatot mutat be, ez a Budaörs városi önkormányzat feltételrendszere, valószínűleg máshol (ahol van) hasonló feltételekkel igényelhető a támogatás!DE mindenképpen érdemes tájékozódni a helyileg illetékes önkormányzaton!

Ezekben a városokban van hasonló támogatás >> Debrecen, Szombathely, Szekszárd, Hegyvidéki Önkormányzat  >>>

error: Content is protected !!