ESÉLY OTTHON!!! BEJELENTETTÉK A LEGÚJABB LAKHATÁSI TÁMOGATÁST!!! INGYEN LAKHATÁS!!! OSSZÁTOK >>>

ESÉLY OTTHON!!! BEJELENTETTÉK A LEGÚJABB LAKHATÁSI TÁMOGATÁST!!! INGYEN LAKHATÁS!!! OSSZÁTOK >>>

BEJELENTETTÉK A LEGÚJABB CSALÁDTÁMOGATÁST! >> ESÉLY OTTHON!

A kormány elkötelezett a családok iránt, ezért mindent megtesz a családtámogatások rendszerének folyamatos bővítése érdekében – mondta az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Nagycsaládosok Országos Egyesületének közéleti találkozóján, a Lakitelek Népfőiskolán péntek este.

Novák Katalin kiemelte: a kormányzat számára fontos szempont, hogy kialakuljon Magyarországon az a bizalom a családokban, hogy az őket támogató rendszer egyrészt megmarad, másrészt folyamatosan bővül.

A közeljövő tervei között az édesanyák rugalmas munkavégzési lehetőségeinek megteremtését említette, a fiatalok vidéken maradását és otthon történő boldogulását pedig az Esély Otthon elnevezésű pályázaton keresztül ösztönöznék.

Az államtitkár komoly kihívásnak nevezte a demográfiai helyzetet. Arról beszélt, hogy gyakorlatilag három és fél évtizede folyamatosan csökken a népesség és emiatt egyre kevesebb nőnek kellene egyre több gyermeket szülnie. Mint mondta, minden lehetséges kormányzati eszközt megragadnak, hogy egyrészt felhívják a figyelmet a jelenségre, másrészt, hogy megállítsák.

A demográfiai helyzet drámaiságának mértékét a teljes termékenységi arányszám is jól kifejezi, ami azt mutatja, hogy átlagosan hány gyermek van egy családban – fogalmazott. Míg 2014-ben 100 családban átlagosan 141 gyermek született, addig 2015-ben 144, a tavalyi évi adatok pedig egyelőre becsült értékek, de várhatóan a mutató 148-ra emelkedik. A legalacsonyabb 2011-ben volt, akkor 100 családban átlagosan mindössze 121 gyermek született – tette hozzá.

A jó hírek közt említette, hogy a házasságok száma, a születésszám és termékenység egyre növekszik, míg a halálozás és a válások száma egyre csökken, a csecsemőhalandóság pedig soha nem látott mértékűre süllyedt, ami főként az egészségügyi rendszer fejlődésének köszönhető.

Beszélt arról is, a kormány családok melletti elköteleződését jól mutatja, hogy GDP arányosan mennyit fordít a költségvetésből családtámogatásokra. Magyarországon az OECD-országoknál megállapított 2,55 százalékos átlag közel kétszeresét, 4,7 százalékot költik ilyen célra. Ebből a családi adókedvezmény nagyságrendileg mintegy 200 milliárd forintos tételt tesz ki a költségvetésben.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke elmondta: a többnapos lakiteleki közéleti találkozó résztvevői – mintegy kilencvenen – elsősorban tagegyesületeik és csoportjaik vezetői, ifjúsági vezetők és önkéntesek az ország számos részéről érkeztek. Céljuk, hogy jó gyakorlatok és kapcsolatok szerzésével tovább építsék közösségeiket és megvizsgálják annak lehetőségeit, milyen módon lehetne tovább erősíteni az országos egyesületet, helyi szinten pedig milyen feladataik, felelősségeik vannak a tagszervezeteknek.

A felhívás céljai „Esély Otthon” (EFOP-1.2.11-18/19):

  • javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által;
  • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg;
  • helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.

Indoklás

A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. Mind a számukra rendelkezésre álló – oktatási, egészségügyi, kulturális – szolgáltatások, mind a munkalehetőségek, az infrastrukturális feltételek és közösségi aktivitások tekintetében egy falusi/vidéki fiatal eltérő, kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő fiatal.

Ebből adódóan magas az elvándorlás a vidéki fiatalok, és különösen a képzettebb, alkalmazkodó-képesebb rétegek körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához és a szolgáltatások, közszolgáltatások eróziójához vezet, amely egyfajta öngerjesztő folyamatot (ördögi kört) alkotva még tovább szűkíti a vidéki fiatalok életesélyeit és növeli az elvándorlást – olvasható a felhívásban.

Kerek összeg a keretösszeg

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázat 50 millió – 200 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphat, a kormány 50–200 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Mire költhető a támogatás?

Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. A támogatást igénylő vagy amennyiben nem áll rendelkezésére saját tulajdonú ingatlan, konzorciumi partnerének tulajdonában lévő ingatlanok kialakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára. (A támogatási összeg maximálisan 50 százalékának erejéig.)
  2. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajzírás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
  3. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
  4. A 3. pont alapján a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára (legfeljebb a projekt lezárásáig). (A támogatási összeg maximálisan 50 százalékának erejéig.)
  5. Személyre szabott felkészítés a fejlesztési célterületen megvalósuló, hazai és uniós pályázati programokban való részvételre. (A támogatási összeg maximálisan 10 százalékának erejéig.)
  6. A fiatalok helyben maradását támogató, saját (dokumentált) jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása. (A támogatási összeg maximálisan 20 százalékának erejéig.)
error: Content is protected !!