Emelt családi pótlék: magasabb összegű családi pótlékot igényelhet több százezer család!!!

Minél előbb lépniük kell az egyetemen továbbtanulók szüleinek, ha magasabb összegű családi pótlékot szeretnének a kisebb gyermekek után. Ezt tanulói jogviszony igazolásával lehet igényelni, de csak 2 hónapra visszamenőleg. Aki szeptember végéig lép, júliusig visszamenőleg kaphatja a több pénzt.

Érettségi után már nem jár családi pótlék a gyerek után, de a továbbtanulók beleszámítanak az eltartottak számába – írtuk meg korábban. Így magasabb összeg jár a testvérekre. Ezt azonban csak a tanév megkezdése után, az érvényes hallgatói jogviszony igazolásával lehet kérni. Vagyis nem automatikus.
Tekintettel arra, hogy visszamenőlegesen legfeljebb két hónapra lehet kérni az így megemelt családi pótlékot, ahhoz, hogy júliustól járjon, még szeptemberben igényelni kell. Ha valaki ezt csak októberben tudja megtenni, akkor csak augusztustól kapja meg a magasabb járandóságot.

Mekkora összeg jár?

Egy kétgyermekes családnál, ha a nagyobbik leérettségizett és egyetemen továbbtanul, akkor nem az egy gyermek után járó után járó 12200 forint családi pótlékot, hanem a kétgyermekesek után gyermekenként járó 13300 forintot kaphatja meg a szülő a fiatalabb gyermek után.
Háromgyerekeseknél egy továbbtanuló és két kisebb testvér esetén 13300 forint gyermekenkénti összeg, összesen 26600 forint helyett tehát gyerekenként 16 ezer forint, összesen 32000 forint  jár. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

Más a helyzet a szakképzésnél

Más a helyzet, ha nem egyetemen tanul tovább az érettségizett diák, hanem a szakképzésben, ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán. Ekkor annak a tanévnek a végéig jogosult a szülő a családi pótlékra, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Nem jár azonban automatikusan, érettségi után igényelni kell. Ha elmúlik 20 éves, akkor ugyanaz a helyzet, mintha egyetemen tanulna tovább: vagyis nem jár a családi pótlék, de ha kéri a szülő, a gyermekek számába (eltartottként) beleszámíthat.


Változik a családi adókedvezmény is

Családi adókedvezményt addig vehetünk igénybe a gyerek után, amíg a családi pótlék is jár. Továbbtanulóként azonban a gyerekszámba ugyanúgy beleszámít, mint a családi pótlék esetében. Vagyis ha szakképzésben vesz részt, 20 éves koráig (tanév végéig) még kaphat a szülő családi pótlékot, és akkor a családi adókedvezménybe is ugyanúgy veszik számba, mint korábban. Ha viszont elmúlt 20 éves vagy egyetemre, főiskolára megy tovább, akkor júliustól már nem jár utána a családi adókedvezmény sem. De beleszámít az eltartottak számába, így a magasabb összegű kedvezményt lehet a fiatalabb testvérre (testvérekre) igénybe venni.


error: Content is protected !!