Elfogadták az új törvényt – a kormány alapjaiban írta át a szabályozást!

Elfogadták az új törvényt – a kormány alapjaiban írta át a szabályozást!

Fellélegezhetnek a háztartási, kerti kutak tulajdonosai, 2024-től teljesen új szabályozás rendezi a háztartási célú létesítmények helyzetét. A sekély kutak építéséhez már nem lesz szükség a hatósági, engedélyezési procedúrára, de általánossá válik a kútamnesztia is. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Jövőre jön az általános kútamnesztia, az új kutak létesítéséhez szükséges hatósági engedélyeztetési eljárás pedig megszűnik. A tulajdonosok a legtöbb esetben a bejelentési kötelezettségtől is megszabadulnak.
Az Országgyűlés még májusban szavaz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról. A már nyilvánosan is hozzáférhető módosító javaslatból világosan kiderül mire számíthatnak immár hosszútávon a kutak tulajdonosai. A végleges szöveg a korábban kiszivárgottaknál is megengedőbb a csapadékvizet hasznosító sekély kutakkal.

Jó hír a gazdáknak, hogy az egyszerűsített szabályozás részben kiterjed a mezőgazdasági öntözést szolgáló kutakra is.


Végleg rendeződik a kerti kutak sorsa

A legfontosabb változás, hogy új elemmel egészül ki a vízgazdálkodási törvény: külön szabályozás vonatkozik 2024-től a háztartási célú kutakra. Idetartozik gyakorlatilag az összes kerti kút, ha

  • a mélysége nem éri el az 50 métert,
  • nem érinti az első vízzáró réteget,
  • a háztartás vízigény kielégítésére szolgál,
  • vagyis az éves vízmennyiség nem haladja meg az 500 köbmétert.
  • Gazdasági célokat nem szolgál.

A háztartási kút a természetes személyek ivóvíz-szükségletének, vagy a háztartás egyéb vízigényének – például öntözés, autómosás – kielégítését szolgálhatja. A törvény csak mennyiségi korlátozást határoz meg.

Fontos, hogy a törvénymódosítás csak a háztartási célú létesítményekre vonatkozik, vagyis az egyéb célt kiszolgáló, vagy mélyebb kutak hatósági engedélyeztetési eljárását nem érinti a változás.

A háztartási kút létesítésekor jövőre már nem lesz szükség a most még kötelező vízjogi engedélyre, így a tulajdonosok mentesülnek a hatósági engedélyeztetési procedúrától.
A jelenlegi szabályozás szerint nincs kivétel, kút csak hatósági engedély birtokában üzemeltethető törvényesen. Szintén lényeges változás, hogy

az újonnan létesített háztartási kutak bejelentésére vonatkozó kötelezettség is megszűnik abban az esetben, ha a kút vízvízkészlet-védelmi szempontból nem jelent kockázatot.

Mikor kell bejelenteni a háztartási célú kutat?

Fontos, hogy a háztartási kút kritériumainak megfelelő létesítmények üzemeltetéséhez semmilyen esetben sem lesz szükség vízjogi engedélyre.

A bejelentési kötelezettség ugyanakkor megmarad azoknál a kutaknál, amelyek a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatos területeken működnek és csak akkor nem kell ennek eleget tenni, ha a terület besorolása kockázatmentes.

A törvényjavaslat a vízkészletek védelme érdekében legkésőbb augusztus 31-ig kötelezi a kormányt, hogy gondoskodjon egy nyilvános vízkészlet-védelmi országtérkép elkészítéséről, amelyet a Hivatalos Értesítőben közzé kell tennie a térkép készítéséhez alkalmazott módszertan részleteivel együtt. Az országtérképet a vízkészletek változásai miatt hatévenként kell frissíteni.


Az új, nyilvános országtérkép alapján dönthető el, hogy a háztartási kút létesítését vagy üzemeltetését be kell-e jelenteni a vízügyi hatóságnál,

vagy ettől az adminisztrációs tehertől is mentesül a tulajdonosa.

Jön az általános kútamnesztia

A jelenlegi szabályok szerint tehát vízjogi engedéllyel üzemelhet minden kút az országban, ám ez az általános kötelezettség csak 1996 óta él. Éppen ezért a legtöbb kút nem rendelkezik engedéllyel, mivel 1996 előtt létesült. A kormány ezért 2023 végéig kútamnesztiát hirdetett, vagyis azok, akik bejelentik szabálytalanul létesített, vagy engedély nélkül, esetleg attól eltérően üzemeltetett kútjukat, mentesülnek a bírság alól.

A kútamnesztia célja elsősorban az lett volna, hogy kiderüljön, mennyi kút működik Magyarországon. A lehetőség ellenére kevesen tettek eleget kötelezettségüknek. Erre már nem is lesz sokáig szükség:


a törvényjavaslat szerint minden sekély, talajvizet érintő kút jogszerűen létesítettnek minősül 2024-től.

A mezőgazdasági öntözés is egyszerűbb lesz

Külön kitér a törvény a mezőgazdasági öntözési célból üzemeltetett kutakra. Mentesülnek a vízjogi engedélyezési eljárás alól azok a létesítmények, amelyek


  • mélysége nem éri el az 50 métert,
  • vagy az első vízzáró réteget,
  • vízkészlet-védelmi szempontból kockázatmentesek
  • és fel vannak szerelve digitális fogyasztásmérővel.

A bejelentési kötelezettség alól ugyanakkor a háztartási kutakkal ellentétben nem mentesülnek a gazdák, a kutakat be kell jelenteni a Nemzeti Földügyi Központnál.

error: Content is protected !!