Bejelentették – 200 ezer forintot jár minden családi pótlékra jogosultnak Február hónapban!

Bejelentették – 200 ezer forintot jár minden családi pótlékra jogosultnak Február hónapban!

Bejelentették – 200 ezer forintot jár minden családi pótlékra jogosultnak Február hónapban! Az önkéntes pénztárak között talán a legkevésbé ismert pénztártípus az önsegélyező pénztár, pedig számos előnye van, főként azoknak, akik gyermekes szülők. Ez esetben is jár ugyanis a 20%-os állami adójóváírás, ami évente akár 150 ezer forintot is jelenthet. Sőt, aki két évig nem nyúl a pénzhez, plusz 10%-ot is zsebre tehet erről már korábban írtunk itt.

Az önsegélyező pénztár szociális kockázat bekövetkezése esetén, jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alapján nyújt kiegészítő ellátást, valamint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatását biztosítja.
Az önsegélyező pénztár egyéni, illetve közösségi szolgáltatásokat nyújthat. A pénztár az egyéni szolgáltatásokat a tag egyéni számlájának megterhelésével, az egyes közösségi szolgáltatásokat pedig a fedezeti tartalékon belül létrehozott szolgáltatási tartalék terhére teljesíti.

Ennyi adóvisszatérítés jár

Ahogy a többi nyugdíjcélú megtakarítás esetében, úgy az önsegélyező pénztáraknál is 20%-os adójóváírás jár a befizetések után, de évente maximum 150 ezer forint. Vagyis évente maximum 750 ezer forint befizetéssel lehet maximálni a visszatérítés összegét.

Fontos viszont, hogy a maximum 150 ezer forintos adójóváírás önkéntes pénztárakra együttesen értendő, tehát ha valakinek van önkéntes, egészség- és önsegélyező pénztára is, akkor ezekre együttesen tudja igénybe venni a 150 ezres visszatérítést. Illetve van még évente egy plusz 10%-os támogatás is, amennyiben a tag vállalja, hogy két évig nem nyúl a pénzéhez.
Emellett hozamot is jóváírnak a pénztárban lévő megtakarításra, viszont – az önkéntes pénztáraktól eltérően – itt nem lehet portfóliók között választani, hanem a pénztár fekteti be a pénzt, jellemzően valamilyen alacsonyabb hozamú, kockázatmentes befektetésbe (mondjuk manapság már az állampapírpiacon is 10% feletti hozamokat lehet zsebre tenni).

Mire vehető igénybe?

  • gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások, amelyek a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása esetén vehetőek igénybe (utóbbi esetekben legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig);
  • munkanélküliségi ellátások, amelyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek a jövedelemszerző tevékenysége megszűnt, és nyugellátásra nem jogosultak (legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig);
  • tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek;
  • betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek, melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;
  • hátramaradottak segélyezése halál esetén, mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja;
  • nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás, amellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;
  • gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása, beleértve a tápszereket, orvostechnikai eszközöket, bizonyos gyógyhatású termékeket, illetve ezek házhoz szállításának díja;
  • közüzemi díjak finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak megtérítésére biztosítható. (A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet);
  • lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. (A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet);
  • otthoni gondozás: amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;
  • idősgondozás támogatása: a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására.
  • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;
 • életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;
 • az életmódjavító szolgáltatások közül a gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Mennyi pénz vehető igénybe? 200 ezer forintot jár minden családi pótlékra jogosultnak!

  • A gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás maximális összege gyermekenként 1 000 000 Ft.
  • A csecsemőgondozási és a gyermekgondozási támogatás esetén a támogatások megállapításának alapja az ellátások és az ellátások alapjául szolgáló összeg különbözete. A csecsemőgondozási támogatást a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) (ellátások) kiegészítéseként nyújtja a pénztár a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb ezen ellátások alapjául szolgáló összeg (nettó jövedelem) mértékéig. A Gyermekgondozási támogatás a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben lehetséges.
  • Az iskolakezdés kapcsán a tanszer vásárlásokon felül elszámolható – a gyermek iskoláztatásához kapcsolódóan a tanév során felmerülő – cipő és sportcipő vásárlások költsége, sportruházat, valamint egyéb felsőruházat beszerzéseiről szóló számla. Mindezek mellett felhasználható a megtakarítás tankönyv, felsőoktatási tandíj, kollégiumi díj és albérleti díj támogatásra is. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy (pénztártag) részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbérrel megegyező összeg lehet, ami 2022-ben 200 000 Ft/év/gyermek.
  • A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását kizárólag a tag veheti igénybe. A támogatás havi mértéke legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet, ami 2022-ben havi 30 000 Ft.
  • A munkanélküliek ellátása az álláskeresési segély vagy járadék kiegészítése az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig A támogatás összege a törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete (a munkanélküli segély és az annak alapját képező megelőző jövedelem különbsége).
  • A temetés igazolt költségeinek támogatása: A pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén a pénztártag részére a temetés igazolt költségeinek megtérítése. A haláleset bekövetkezését követően igénybe vehető eseti, egyszeri szolgáltatás. Hozzátartozónak nem szükséges szolgáltatási kedvezményezettnek lennie. Ez esetben kifizethető a pénztár által jóváhagyott és a tag által már kifizetett számlák összege felső határérték nélkül.
  • Közüzemi díjak finanszírozása: legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százaléka (2022. január 1-jétől 30 000 Ft/hó).
  • Idősgondozás támogatása: A pénztártag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása, amely az igazolt napi vagy havi díj, nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig folyósítható (ez 2022-ben: 28 500 Ft/hó).
Fontos!

Az önsegélyező szolgáltatás iránti igényt a szolgáltatás alapjául szolgáló esemény bekövetkezését, állapot kialakulását, illetve a szolgáltatásra való jogosultságot igazoló dokumentum kézhezvételét követően, legkésőbb 120 napon belül kell a pénztárhoz benyújtani, ugyanakkor a pénztár nem fizetheti ki a 120 napnál korábban kiállított számlákat.

A pénztártag pedig a pénztár által nyújtott önsegélyező szolgáltatások igénybevételét a tagi befizetés, munkáltatói hozzájárulás, adomány befizetését követő 180 nap várakozási idő elteltével használhatja fel.

Viszont a pénztár egészségpénztári szolgáltatásainak igénybevételére várakozási idő nincs kikötve, így az önsegélyező ellátások igénybevételére kizárólag azok az egyéni egészségszámlán lévő összegek fordíthatók, amelyek legalább 180 nappal a szolgáltatási kifizetést megelőzően kerültek jóváírásra a tag számláján.

( Friss híreinket itt követheti )

error: Content is protected !!