ALKALMAZOTTAK FIGYELEM! ALANYI JOGON JÁRÓ TÁMOGATÁS TÖBB SZÁZEZER MAGYAR DOLGOZÓNAK >> 200 EZER FORINT JÁR >>>

ALKALMAZOTTAK FIGYELEM! ALANYI JOGON JÁRÓ TÁMOGATÁS TÖBB SZÁZEZER MAGYAR DOLGOZÓNAK >> 200 EZER FORINT JÁR >>>

Jutalom közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek 2018-ban – itt vannak a számok – erre számíthatnak

A jubileumi jutalom 2018 folyamán sem lesz elhanyagolható jövedelem azoknak a közalkalmazottaknak, illetve köztisztviselőknek, akik ebben az évben fognak jubilálni. A gazdasági válság kirobbanását követően erősen megváltoztak a jövedelmi viszonyok. Jellemzően csökkent a dolgozók összes jövedelme, ugyanis a munkaadók takarékossági intézkedései elsősorban a munkavállalók béreit érintették. Sajnos az esetek nem kis hányadában ezen a munkakör megszüntetését kell értenünk, aminek következtében nagymértékben nőtt a munkanélküliség is. Továbbá a kormány intézkedései sok esetben negatívan érintették a munkavállalókat.

A gazdasági nehézségek miatt kialakult helyzet nem kímélte a közalkalmazottakat, és a köztisztviselőket sem. Lényegében mind a közalkalmazottak bértáblája, mind a köztisztviselők illetményalapja 2008 óta befagyasztásra került. Emellett több olyan béren kívüli juttatás is megszüntetésre, vagy minimum megnyirbálásra került, amelyek sokáig jelentős jövedelemnövekedést eredményeztek. Gondoljunk itt például a ruhapénzre, illetve egyes cafeteria elemekre. Jó hír, hogy a jubileumi jutalom 2017-ben is megmarad. Természetesen a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jobban örülnének egy olyan juttatásnak, amely rendszeresen, havonta kerülne folyósításra, és így jól kiegészítené a havi jövedelmet, és napi szinten jelentene segítséget a megélhetésben.

Nézzük is meg, hogy mekkora összegre számolhatnak a közalkalmazottak, és a köztisztviselők jubileumi jutalom gyanánt

Közalkalmazottak esetén a jubileumi jutalom alakulása, a következők szerint alakul:

25 év közalkalmazotti jogviszony után 2 havi illetménynek megfelelő összeg
30 év közalkalmazotti jogviszony után 3 havi illetménynek megfelelő összeg
40 év közalkalmazotti jogviszony után 5 havi illetménynek megfelelő összeg

Köztisztviselők esetében pedig a következők szerint:

25 év közszolgálati jogviszony után 2 havi illetménynek megfelelő összeg
30 év közszolgálati jogviszony után 3 havi illetménynek megfelelő összeg
35 év közszolgálati jogviszony után 4 havi illetménynek megfelelő összeg
40 év közszolgálati jogviszony után 5 havi illetménynek megfelelő összeg

Ezzel kapcsolatban teljes tájékoztatást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben találhatunk.

error: Content is protected !!