Alig kezdődött el az iskola, máris bevezetik a 6 napos iskolahetet! Így változik a tanítási rend:

Alig kezdődött el az iskola, máris bevezetik a 6 napos iskolahetet! Így változik a tanítási rend:

Jön a hatnapos iskola! Erre kell készülni a szülőknek Szeptember 19-től!
Ha a fenntartó állam beleegyezik, a megfelelő pihenőidő biztosítása mellett heti hat napon át járhatnak iskolába a nebulók.

Mint lapunk melléklete, a kemény őszi félév elé néznek a győrszentiváni diákok. Ugyanis az egyik ottani iskola a rezsicsökkentés azon formáját választotta, hogy szombatonként is lesz tanítás, ellenben a kvázi ledolgozott szombatokat hozzácsapják az extra hosszúra nyújtott téli szünethez. Így kevesebb téli napon kell az épületet kifűteni.
A Pénzcentrum rákérdezett az oktatásért a választások óta felelős Belügyminisztériumnál, mennyire törvényes ez a hatnapos oktatási hét. Mivel az ominózus iskola egyházi fenntartású, a minisztérium nem kívánt véleményt nyilvánítani. Azt hozzátették, tudtukkal állami iskolában ilyesmi nem merült fel. A tárca idéz egy 2011-es jogszabályt, miszerint:

Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható.

Egy másik bekezdés így fogalmaz:

A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.
error: Content is protected !!