A MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága TETT KÖZZÉ KÖZLEMÉNYT : Nyugdíjfolyósítás és utalás, időpontok 2020-ban

A MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága TETT KÖZZÉ KÖZLEMÉNYT : Nyugdíjfolyósítás és utalás, időpontok 2020-ban

IDÉN  öt olyan hétvége lesz, amikor 12.-e hétvégére esik. Mindjárt az új év első hónapjában, januárban előáll ez a helyzet, majd áprilisban, júliusban és szeptemberben is már pénteken megérkezik a pénz, ha nem változik az utalás rendje. Végül decemberben is így pörögnek ki a napok a naptár szerint, de abban a hónapban rendszerint már az első napokban sor kerül az utalásokra, hogy a nyugdjíjasok minél hamarabb pénzhez jussanak karácsony előtt.

A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében a januári emeléssel érintett ellátások a következők:

öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések.

2020. január 1-jétől

0,7 százalékkal emelkednek azok a nyugellátások és egyes más ellátások, amelyek alapján novemberében egyösszegű kifizetés járt;
a 0,7 százalékkal megemelt összeget további 2,8 százalékkal kell megemelni, ha az ellátást január 1-jét megelőző időponttól állapították meg.
A 2,8 százalékos emelés megilleti

a 2020. évi időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a felsorolt, emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg;
a 2020. évi időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a rokkantsági járadékának vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.
Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult. Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2020. január 1-jétől 96.835 forintra emelkedik.

Az emelés végrehajtása

Az ellátások emelésére hivatalból kerül sor – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania – a 2020. január hónapban esedékes ellátások már az emelésekkel növelt összegben kerülnek folyósításra, utalásra.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2020. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint ellátás-típusonként a 2020. január havi emelésről. A tájékoztatóban külön kerül feltüntetésre a 0,7 százalékos és a 2,8 százalékos emelés összege. A folyósított ellátásokról szóló tájékoztató tartalmazza azt is, hogy a folyósított ellátásból milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.

A 2019. december 31-ét követően megállapításra kerülő ellátások összege

A 2020-ban megállapítható

öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,
árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 24.250 forint,
rokkantsági járadék havi összege 38.670 forint,
nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 2020. január 1-jétől 205.600 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 102.800 forint.
A hadigondozotti ellátások 2019. évre járó emelési különbözetének kifizetése és 2020. januári emelése

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2020. január 1-jétől hatályos 16/A. §-a alapján 0,7 százalékkal emelni kell a 2019-ben megállapított hadigondozotti pénzellátásokat is, függetlenül attól, hogy ezen ellátások után 2019. novemberében nem járt egyösszegű kifizetés.

A 2,8 százalékos emelés ezt követően, az általános szabályok szerint kerül végrehajtásra.

A 2019-ben megállapított, emelésre jogosító hadigondozotti ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólagosan, 2020. január hónapban kifizeti azt az összeget, amely a 2019. novemberi egyösszegű kifizetés elszámolási szabályai alapján az ellátottat megilleti.

A 0,7 százalékos különbözet annyi hónapra jár, ahány hónapra 2019-ben a hadigondozotti ellátásra az ellátásban részesülő jogosult volt. Az egy hónapra járó különbözet összege a 2019. decemberben folyósított hadigondozotti ellátás 0,7 százaléka.

error: Content is protected !!