1 gyerekre 78,000 forintot, 2 gyerekre 156,000 forintot kapnak most márciusban a családi pótlékra jogosultak!

1 gyerekre 78,000 forintot, 2 gyerekre 156,000 forintot kapnak most márciusban a családi pótlékra jogosultak!

1 gyerekre 78,000 forintot, 2 gyerekre 156,000 forintot kapnak most márciusban a családi pótlékra jogosultak! Érkeznek a havi rendszeres utalások Március hónap elején!

Így adódik össze az összeg :

1 gyerek : családi adókedvezmény 66 ezer ft + családi pótlék 12 ezer ft = 78,000ft

2 gyerek : családi adókedvezmény 132 ezer ft + csp 24 ezer ft azaz így = 156,000ftA családi pótlék jelenlegi összegei a következőképpen alakulnak:

 • egy gyermek után alapvetően 12 200 forint jár;
 • ha azt a gyermeket a szülő egyedül neveli, akkor 13 700 forint;
 • két gyermek esetén, gyermekenként 13 300 forint;
 • egyedülálló szülőknél két gyermek után gyermekenként 14 800 forint;
 • három vagy több gyermek után gyermekenként 16 000 forint jár;
 • amikor a szülő egyedül nevel három vagy több gyermeket: 17 000 forint/gyermek;
 • a tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülők 23 300 forintot kapnak gyermekenként;
 • amikor pedig a szülő egyedül van ebben a helyzetben, 25 900 forintot kap/gyermek.
Milyen összegű a családi adókedvezmény?

A családi adókedvezmény az adózó összevont adóalapját csökkenti. Az a biztosított, aki az adóalappal szemben nem tudja teljes egészében érvényesíteni az őt megillető családi adókedvezményt, azt a társadalombiztosítási járulékkal szemben is elszámolhatja.

A családi adókedvezmény összege az eltartottak számától függ.

Eltartott:

  • a kedvezményezett eltartott,
  • az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne (pl. egyetemista/főiskolás gyermek).
családi kedvezmény

2023. január 1-től a családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal (adóban kifejezve 10 000 forinttal) növelt összegben vehető igénybe.Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

 • az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban (5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. (A gyermek tartós betegségéről vagy súlyos fogyatékosságáról a szakorvos állít ki igazolást.)
 • az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 18. életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50 %-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.
error: Content is protected !!