Varga Mihály közölte a jó hírt! Már lehet regisztrálni : 3 féle jogosítványra lehet jelentkezni! 100%-os támogatást ad rá az állam az új programmal, Önnek egy forintjába sem kerül!

Varga Mihály közölte a jó hírt! Már lehet regisztrálni : 3 féle jogosítványra lehet jelentkezni! 100%-os támogatást ad rá az állam az új programmal, Önnek egy forintjába sem kerül!

Most érkezett: Ingyen ad C, C+E, D és GKI kategóriás jogosítványt az állam – mutatjuk a részleteket, és hogy hol kell jelentkezni

Négyezren szerezhetnek térítésmentesen nehézgépjárműre szóló jogosítványt, a mintegy 4 milliárd forintos belföldi forrásból 2400 tehergépjármű-vezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat meg a következő években – közölte Varga Mihály az MTI-vel.

A pénzügyminiszter elmondta, a programban résztvevők a képzést követően nagyobb hozzáadott értéket adó munkaköröket is betölthetnek, ami a közúti áruszállítás versenyképességét is nagymértékben növelheti.

A gazdaság növekedésének köszönhetően az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a foglalkoztatás a versenyszférában, miközben az ország egyes területein, bizonyos ágazatokban, munkakörökben munkaerőhiány alakult ki – közölte a tárcavezető.

A Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II. programmal a már dolgozó személyeket célozzák meg, akiknek munkaerő-piaci helyzete képzéssel előmozdítható.

Varga Mihály közölte, továbbra is jelentős az érdeklődés az egyének és a munkáltatók köréből a gépjárművezetői képzésekre. A kormány ezzel a programmal is támogatja a logisztikai ágazat fejlődését, hiszen a szektor folyamatos munkaerő-utánpótlását biztosítani kell, évente 500-1000 új gépjárművezető munkába állása szükséges a meglévő hiány pótlása mellett – húzta alá a tárcavezető.

A támogatás közvetlen célcsoportjába a magyarországi székhelyű logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások, fuvarozók tartoznak, ennek megfelelően C, C+E, D és GKI kategóriás jogosítvány megszerzését támogatják a tanfolyamok.

A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatkozatok vagy tanulmányi szerződések benyújtása és megkötése után indulhat, a program hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, hiszen konkrét igényekre alapozott képzésekkel biztosítja a vállalatok növekedéséhez szükséges munkaerőt – tette hozzá a pénzügyminiszter.

A hatósági képzéseket az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg. A program 2022. december 31-ig tart, jelentkezni a www.ofa.hu honlapon lehet.

(Forrás: MTI)

Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.

Varga Mihály: négyezren szerezhetnek térítésmentesen hivatásos gépjárművezetői jogosítványt

Budapest, 2019. január 12. (MTI) – Négyezren szerezhetnek térítésmentesen nehézgépjárműre szóló jogosítványt, a mintegy 4 milliárd forintos hazai forrásból 2400 tehergépjármű-vezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat meg a következő években – jelentette be Varga Mihály az MTI-nek. A pénzügyminiszter elmondta, a programban résztvevők a képzést követően nagyobb hozzáadott értéket adó munkaköröket is betölthetnek, ami a közúti áruszállítás versenyképességét is nagymértékben növelheti.

A gazdaság növekedésének köszönhetően az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a foglalkoztatás a versenyszférában, miközben az ország egyes területein, bizonyos ágazatokban, munkakörökben munkaerőhiány alakult ki – közölte a tárcavezető. Mint mondta, a „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.” programmal a már dolgozó személyeket célozzák meg, akiknek munkaerő-piaci helyzete képzéssel előmozdítható, ezzel nagyobb hozzáadott értéket adó munkaköröket is betölthetnek a továbbiakban. Varga Mihály közölte, továbbra is jelentős az érdeklődés mind az egyének, mind a munkáltatók köréből a gépjárművezetői képzésekre. A kormány ezzel a programmal is támogatja a logisztikai ágazat fejlődését, hiszen a szektor folyamatos munkaerő-utánpótlását biztosítani kell, évente 500-1000 új gépjárművezető munkába állása szükséges a meglévő hiány pótlása mellett – húzta alá a tárcavezető. A támogatás közvetlen célcsoportjába a magyarországi székhelyű logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások, fuvarozók tartoznak, ennek megfelelően C, C+E, D és GKI kategóriás jogosítvány megszerzésére irányulnak a tanfolyamok. A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatkozatok vagy tanulmányi szerződések benyújtása és megkötése után indulhat, ezzel is elősegítve a támogatottak elhelyezkedését. Így a program hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, hiszen konkrét igényekre alapozott képzésekkel biztosítja a vállalatok növekedéséhez szükséges munkaerőt – tette hozzá a pénzügyminiszter. A hatósági képzéseket az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) valósítja meg.

„Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.” program

Az OFA Nonprofit Kft. örömmel tájékoztatja Önöket, hogy a hazai forrásból megvalósuló új programjában továbbra is lehetőséget biztosít támogatott gépjárművezető képzésben való részvételre.

A „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.” program célja a kiemelt ágazatokban jelentkező munkaerőigények kielégítése érdekében képzések biztosítása, ezáltal a versenyképesség javítása, fejlesztése, továbbá az állami vagy közfeladatot ellátó szervezeteknél, munkáltatóknál jelentkező munkaerőigények kielégítése.

A program során gépjárművezető képzések (C, C+E, D és GKI) valósulnak meg 4.000 fő számára, munkáltatókkal együttműködve történik.

A program megvalósításának tervezett ütemezése:

2019. január: Előzetes regisztrációs felület megnyitása, igényfelmérés
A programra történő jelentkezéshez minden esetben szükséges a regisztráció, függetlenül attól, hogy az OFA Nonprofit Kft. korábbi gépjárművezető képzéseket megvalósító programjaira már jelentkezett.

2019. április: Ajánlattételi felhívás megjelentetése a képző intézmények számára
Az OFA Nonprofit Kft. nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé honlapján (www.ofa.hu) a programban megvalósuló képzések lebonyolítására vonatkozóan. Az ajánlattevő intézmények ajánlataik benyújtása és azok kedvező elbírálása után nyertes intézményként a képzési programjaikkal a szolgáltatói kör tagjai lesznek.

A program megvalósítása során együttműködő képző intézmény a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosult, vagy a közúti járművezetők képzésére vonatkozóan engedéllyel rendelkező, Magyarország területén hatósági képzés és gyakorlati felkészítés megkezdésére és folytatására jogosult képző intézmény lehet.

2019. július: Pályázati felhívás megjelentetése magánszemélyek számára

Az OFA Nonprofit Kft. által kiírásra kerülő pályázati felhívásra olyan munkaviszonyban álló magyar állampolgár (természetes személy) jelentkezhet, valamint képzésbe az vonható be, aki az alábbiaknak megfelel:

Tehergépkocsi-vezető képzés esetén rendelkezik:

1. Alapfokú iskolai végzettséggel,
2. Minimum 2 éve megszerzett “B” kategóriás jogosítvánnyal,
3. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport,
4. PÁV III-as alkalmassági kategória – határozattal.

Autóbuszvezető képzés esetén rendelkezik:

1. Alapfokú iskolai végzettséggel,
2. Betöltött 21. életévvel,
3. Minimum 2 éve megszerzett “B” kategóriás jogosítvánnyal,
4. Egészségi alkalmasság: 2. alkalmassági csoport,
5. PÁV II-es alkalmassági kategória – határozattal.

Egy személy az OFA Nonprofit Kft. által finanszírozott gépjárművezető képzésben csak egyszer támogatható.

A programra kizárólag az online pályázati felületen keresztül lehet jelentkezni. A pályázó a jelentkezés során megadja adatait és képzési igényét, valamint feltölti a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat.

2019. augusztusától: Csoportos tájékoztatók szervezése országszerte

Csoportos tájékoztatóra jelentkezés az online felületen történik. A csoportos tájékoztatóra való jelentkezés feltétele az egészségügyi alkalmasság: 2-es alkalmassági csoportra vonatkozóan és a PÁV határozat megléte. Ezen alkalmassági vizsgálatok költsége az egyén önrésze, hozzájárulása a képzéshez, mellyel képzési szándéka komolyságát, elkötelezettségét támasztja alá. (Az állami vagy közfeladatot ellátó szervezetek, munkáltatók munkatársai számára a pályázati felhívás megjelenését követően elvégzett egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázati felhívásban megadott feltételek teljesülése esetén megtéríthető, támogatható.)

A csoportos tájékoztatón az OFA Nonprofit Kft. és a képző intézmény információt nyújt a jelentkezőknek a támogatás feltételeiről és a képzésről, a csoportos tájékoztatót követő kiválasztási eljárásról, valamint a programban való részvételhez szükséges támogatási szerződés tartalmáról. A csoportos tájékoztatón lehetőség nyílik a munkáltatók bemutatkozására.

A csoportos tájékoztatót követően a jelentkezők az alábbi kiválasztási folyamaton – szűrésen – vesznek részt:

1. A Képző Intézmény által biztosított szintfelmérő vizsgálat
Az OFA Nonprofit Kft. által lefolytatott ajánlattételi felhívási eljárás eredményeként a szolgáltatói körbe tartozó képző intézmény az általa összeállított kérdéseket tartalmazó tesztlapot töltet ki a jelentkezővel.

2. Képző Intézmény által biztosított vezetéstechnikai szimulációs vizsgálat
A vizsgálat során a jelentkezőknek az aktuális jogosítvány kategóriájuknak megfelelően beállított szimulációs pályán kell vezetniük.

Az elért eredmények összesítése alapján a képző intézmény képzésbe vonásra javasolja/nem javasolja az egyént.
A munkáltató – amennyiben támogatja az adott egyén képzésbe vonását – munkáltatói szándéknyilatkozatot állít ki az egyén részére, továbbá tanulmányi vagy munkaszerződést köthet.

2019. szeptemberétől 2022. januárjáig folyamatosan: Képzések indítása

A képzésbe vonható jelentkezőkkel az OFA Nonprofit Kft. támogatási szerződést köt.

A támogatás a képzés teljes díját – a hatósági elméleti és gyakorlati vizsga költségeit is – tartalmazza. A sikertelen vizsgát követő újabb vizsga költségeire a támogatás nem vonatkozik.

Azok a képzésben résztvevők, akik nekik felróható okból a képzést nem fejezik be, a kifizetett képzési díjat kötelesek az OFA Nonprofit Kft.-nek visszafizetni.

error: Content is protected !!