Megnyitották az igénylési felületet!!!! 600 ezer forintos támogatást igényelhet az Államkincstártól! Több százezer magyar fogja megkapni, de igényelni kell, mert csak így fizetik ki a pénzt! Mutatjuk a feltételeket >>

Megnyitották az igénylési felületet!!!! 600 ezer forintos támogatást igényelhet az Államkincstártól! Több százezer magyar fogja megkapni, de igényelni kell, mert csak így fizetik ki a pénzt! Mutatjuk a feltételeket >>

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek azok a nyug­dí­ja­sok, akik meg­fe­lel­nek az alábbi a fel­té­te­lek­nek. Az új ellátás sok olyan, már nyugdíjas szülőnek jelenthet komoly segítséget, aki fogyatékkal élő vagy súlyos beteg gyermekét évtizedek óta otthon ápolja.

Ráadásul a gyereküket legalább 20 éve otthon gondozó nyugdíjasok 6 hónapra visszamenőleg is igényelhetik – hívja fel a figyelmet Széles Imre társadalombiztosítási szakértő az adózónának írt cikkében.
Tartós ápolást végzők időskori támogatása Így hívják azt a január elsejétől, akár visszamenőleg is igényelhető, havi rendszerességgel folyósított támogatási formát, amit a beteg gyereküket otthon ápoló nyugdíjasok kaphatnak.
Az kaphat ilyen támogatást, akiaz öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően (tehát mielőtt nyugdíjba nem ment) a gyermekét (beleértve a nagykorú személyeket is) legalább 20 évig a saját háztartásában gondozta, és amiért ápolási díjat is kapott;
és ez az ápolási díj, legalább egy évig a 20-ból, emelt összegű, vagy kiemelt összegű ápolási díj volt.
Az ápolással töltött 20 évbe az is beleszámít, amikor a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekre való tekintettel GYES-en volt a szülő.
Az, hogy ki jogosult rá és ki nem, vagyis az igények elbírálását az illetékes járási hivatalokban végzik. Az igényléshez szükséges nyomtatványok elektronikusan nincsenek még fent sem a kormany.hu-n sem pedig Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján, ami már csak azért sem gond, mivel fél évvel visszamenőleg is lehet majd igényelni a támogatást.
Egy másik nagy könnyebbség, hogy az igény mellé nem szükséges csatolni az ápolási díj, illetve a gyes folyósítását igazoló eredeti határozatokat, elég lesz majd csak nyilatkozni ezekről.

error: Content is protected !!