Szja visszatérítés 2023 – Február 15-ig utalják vissza az adó-visszatérítés összegét!

Az Szja adókedvezmény rendszere és sorrendje a törvénymódosítások miatt jelentősen átalakult az elmúlt évek során. Az adókedvezmények, mint adóalap-kedvezmények az összevonás alá eső jövedelmeink adó- és – bizonyos esetben – a levont járulékok terhére vehetők igénye. Idén is Februárban kezdik a visszafizetést a jogosultaknak! Ezek a kedvezmények vannak idén:
Szja adókedvezmény rendszere

  1. négy vagy több gyermekes anyák adóalap-mentessége
  2. 25 év alattiak adóalap mentessége 2022-től!
  3. 30 év alatti anyák adóalap mentessége 2023-tól!
  4. személyi adóalap-kedvezmény (súlyos fogyatékosságot jelentő tartós betegség esetén)
  5. első házasok adóalap-kedvezménye,
  6. családi adó- és járulékkedvezmény (és tartós beteg családtag után járó családi kedvezmény 2023-tól!)
  7. gyermeket nevelő családok 2021. évi SZJA adóvisszatérítése 2022-ben (egyszeri és nem adóalap kedvezmény!).
Négy vagy több gyermekes anyák adóalap kedvezmény

Az szja törvény 29/D. § részletezi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, amely minden más kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Az adókedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó

  • az szja törvény törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
  • az előzőbe nem tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
  • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
   • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme (a vállalkozói jövedelem – nyereségadó és osztalékalap nem!);
   • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
   • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.
Ki jogosult a kedvezményt igénybe venni?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az előzőek szerinti gyermekek száma a négy főt eléri. A elhunyt gyermek is bele számít!

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. Megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Amennyiben a négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősülő magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelmének a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Az anya adóbevallásban tett nyilatkozatában fel kell tüntesse

 • a gyermekek nevét,
 • adóazonosító jelét (természetes személyazonosító adatait), valamint
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját és összeget.

25 év alattiak adóalapmentessége 2022-től

2022. január 1-től kiegészül az SZJA törvény a 29/F. §-szal, vagyis a 25 év alattiak adómentességével.

A 25 év alattiak adóalap mentessége a 4 vagy több gyermeket nevelők kedvezménye és a személyi kedvezmény közé kerül a cikkünkben szereplő sorrend szerint.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye a fiatal által a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó jövedelmek az alábbiak.
Fontos szabály, hogy a 25 év alattiak esetében a munkáltató – a dolgozó kora alapján – automatikusan köteles az adómentességet számításba venni. Amennyiben a 25 év alatti munkavállaló mégis egyösszegben, adóbevallásában szeretné az adóvisszatérítés visszakapni, akkor erről kell nyilatkozatot tennie a munkáltatója felé.

25 év alatti fiatalok kedvezményére jogosító jövedelmek

 • a bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
 • nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.Felső korlát 25 év alattiak adóalapmentességében

Az adómentesség felső korlátja adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A KSH által minden hónapra vonatkozóan közzétett bruttó átlagkereseteket itt találjátok! Például ha a 2020. júliusi átlagkeresetet vennék alapul, az havi 401.800 Ft-ig (szja) adómentességet jelentene 2021-re a 25 év alatti fiatalok számára. Ezt viszont 2022-ben a 2021. júliusi bruttó nemzetgazdasági átlegkereset alapul vételével kell majd meghatározni.

A NAV tájékoztató füzet szerint a kedvezmény havi összege 2022-ben 433.700 forint, ami 65.055 forinttal csökkentheti a fizetendő adót.

Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a kedvezmény adóalapot csökkentő összege 5.204.400 forint, ami adóban kifejezve 780.660 forintot jelent.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja.

Amennyiben a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

Ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár esetén mindkét házastárs 25 év alatti fiatal, az első házasok kedvezménye érvényesítésének első jogosultsági hónapja az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.
30 év alatti anyák adóalap kedvezménye – 2023. január 1-től

Az 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet bevezeti 2023. január 1-től az új adókedvezményt formát, mellyel a 30 év alatti anyák élhetnek. Kizárólag a 25 év alatti fiatalok adókedvezményét követően 30 éves korukig és a 25 év alattiak adómentességével (tehát a KSH szerinti előző évi júliusi bruttó átlagkereset összegéig) megegyező mértékben vehetik igénybe.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző  sorrendben érvényesíthető. E rendelet alkalmazásában fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A rendelet értelmében 30 év alatti anyák kedvezményére jogosult az a fiatal anya, aki

 • a) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel, vagy
 • b) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti magzatra tekintettel
  családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

Tehát a jogalkotó a családi kedvezmény érvényesítésével megegyezően szabályozza a családi pótlékra jogosultság és magzati jogosultságnak megfelelően.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a fiatal anya által a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó,

  • a) az Szja tv. 3. § 21. pontja szerint bérnek minősülő jövedelme,
  • b) az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
  • c) önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
   • ca) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
   • cb) a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • cc) az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • cd) a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
   • ce) a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
   • cf) a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme, de adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.
Az adóalap kedvezmény mértéke tehát megegyezik a 25 év alatti fiatalok adóalapkedvezményével.

Jogosultsági hónapként az a hónap vehető figyelembe, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

Tehát ez az adóalapmentesség a 25 év alattiak adómentességével együtt nem (!) CSAK azt követően vehető igénybe!

Személyi kedvezmény

Az szja törvény 29/E. § a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját [29. §] személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Súlyosan fogyatékos magánszemélynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

2021-től az adóalapkedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.

Ez a 2020. december 31-ig hatályos szabályokkal ellentétben annyi változást jelent, hogy 2021. január 1-től nem adó (szja) kedvezmény, hanem adóalap kedvezményt biztosít a törvény. Összegszerűen a korábbi minimálbér 5%-a (2020-ban 8050 Ft/hónap x 12 hónap = 96.600 Ft), mint adókedvezmény helyett az adóalap kedvezmény a minimálbér 33,3%-a lett száz forintra kerekítve.

2022-ben ez összegében a 200.000 Ft minimálbér esetén havi 66.700 Ft adóalap-kedvezményt jelent, aminek a 15% szja kulccsal számolva, 10.005 Ft adó megtakarítást érhetünk el változatlanul.

A hatályos személyi kedvezmény szabályozással ebben a cikkünkben már foglalkoztunk részletesebben.
Az első házasok kedvezménye

Az Szja tv. 29/C. §-a foglalkozik az első házasok szja kedvezményével, mint szintén az összevont adóalapot csökkentő kedvezménnyel 2021-ben. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Feltétele, hogy az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti. 

A házastársak által együttesen érvényesíthető adóalap kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint.

Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe.

A kedvezményt a házastársak – döntésük szerint – az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

Családi kedvezmény – tartósan beteg eltartottak esetén is 2023. január 1-től!

Az Szja törvény 29/A. §-a mutatja be a családi szja adókedvezmény 2021. évben hatályos szabályait. Ez is a magánszemély összevont adóalapját csökkenti. A családi kedvezménnyel külön cikkeinkben már foglalkoztunk részletesen (beleértve az egyéni vállalkozók, átalányadózók járulékkedvezményét is!), úgyhogy itt csak röviden mutatjuk be.

Az 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményt vezeti be 2023. január 1-től! Ez a családi adóalapkedvezmény jogcímbe épül be azt kiegészíti tulajdonképp. További 66.670 Ft-tal növelt adóalapkedvezményt biztosít a családoknak kedvezményezett eltartottanként. 
Kapcsolódó cikkek:

 • Családi adó- és járulékkedvezmény 2020. július 1-től
 • Családi kedvezmény

A családi kedvezmény összege

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 • egy eltartott esetén 66 670 forint,
 • kettő eltartott esetén
  • 2016-ban 83 330 forint,
  • 2017-ben 100 000 forint,
  • 2018-ban 116 670 forint,
  • 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,
 • három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult

 • az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa,
 • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa;
 • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

A felsoroltak esetén az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói (ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is) közül egy minősül jogosultnak.

Kedvezményezett eltartott
 • az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult,
 • a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig),
 • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
Eltartott
 • a kedvezményezett eltartott,
 • az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.
Jogosultsági hónap az a hónap,
 • amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll,
 • amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják,
 • amelyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik.
Nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot
 • gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
 • szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
 • javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja.
Adóelőleg nyilatkozat 2022 – adókedvezmények érvényesítése

Fontos, hogy 2022. január 31-ig munkáltatónknak vagy kifizetőnk felé a fentiekben bemutatott szja adókedvezmények igénybevételére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatunkat eljuttassuk. Ezt követően is van lehetőség az adókedvezmény érvényesítésére.

A munkáltató viszont csak a nyilatkozatunk beérkezését követően kifizetett jövedelmek esetén tudja az adókedvezményt igénybe venni. A korábbi hónapokra vonatkozó adókedvezményt a személyi jövedelemadó bevallásunkban vagy azok önellenőrzésében tudjuk utólag visszaigényelni.

Most már a NAV ONYA (online nyomtatvány kitöltő) felületén is van lehetőségünk a munkáltató felé adóelőleg kedvezményre vonatkozó nyilatkozatainkat kitölteni és eljuttatni.

Hagyományos úton, papír alapon is kitölthetőek a kedvezmény nyilatkozatok. A NAV oldalán a dokumentumok letölthetőek, melyeket kitöltve, aláírva a munkáltatóhoz kell eljuttatni.

Az szja törvény szerint az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély az alábbiakról nyilatkozik:
 • az első házasok kedvezményének érvényesítéséről,
 • a családi kedvezmény érvényesítéséről, közös érvényesítéséről,
 • a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállásának időtartamáról azzal, hogy a végleges fogyatékos állapotról ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni,
 • a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye érvényesítéséről.

Amennyiben elfelejtjük nyilatkozatunkat leadni a munkáltató/kifizető felé akkor sincs ok a pánikra. Az összevont adóalap és adókedvezmények az éves adóbevallás elkészítésekor is érvényesíthetőek egyösszegben utólag. Sőt akár 5 éven (elévülési időn) belül bármikor önellenőrzés útján is van lehetőségünk a visszajáró adót igényelni és a jogosan járó adó kiutalását kérni az állami adóhatóságtól. A Könyveléscentrum személyi jövedelemadó bevallások és önellenőrzések elkészítésében is tud segíteni díjazás ellenében!

error: Content is protected !!