Sokaknak igazolás sem fog kelleni, csak igényelni kell és ALANYI JOGON MEGKAPJÁK A 144 EZER FORINTOT!!!

Sokaknak igazolás sem fog kelleni, csak igényelni kell és ALANYI JOGON MEGKAPJÁK A 144 EZER FORINTOT!!!

Figyelem! Így változott a közgyógyellátás! Sokaknak már igazolás sem kell, alanyi jogon fogják megkapni a közel 150 ezer forintot! Jövedelemtől függetlenül is jár!Mutatjuk kiknek jár alanyi jogon és kinek kell igazolás a kérvényhez

Tavaly ilyen jövedelemfeltétel mellett lehetett igényelni a közgyógyellátást >>>

a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át, (42.750 Ft).

A jelenlegi, 2019. január 1-től életbe lépett feltételek szerint >>>>

5%-al emelkedett január 1-től a jövedelemhatár vagyis, az öregségi nyugdíjminimum jelenleg 28.500 forint, ettől volt igényelhető a közgyógyellátás, ez most emelkedett, vagyis idén már 29.925 forintos jövedelemtől vagy ez alatt igényelhető, illetve egyedül élők esetében 44.887 forinttól igényelhető!

Nem az 5%-on van a hangsúly, hanem, hogy ezzel egy nagy lélektani hatrt léptek át, avgyis aki eddig nem volt jogosult rá, mert a jövedelem annyi volt, mint az öregségi nyugdíjminimum, az most már jogosult lehet rá, így több tízezer ember kaphat közggyellátást, akinek eddig a jövedelme miatt nem járt!

Itt vannak a további fontos tudnivalók >>>>>

A közgyógyellátás szociális alapon vehető igénybe azok számára, akiknek gondot jelent a gyógyszerek megvásárlása vagy a különböző kezelések, vizsgálatok igénybe vételéhez van szükségük segítségre. Hogy ki jogosult közgyógyellátásra, azt a törvények szigorú szabályrendszere határozza meg.
Akik érintettek lehetnek, azok számára fontos tudni, hogy miben és milyen mértékben vehetik igénybe ezt a fajta állami támogatást. A közgyógyellátás a gyógyuláshoz segíti hozzá a rászorultakat a gyógykezelés költségeinek mérséklésével.

Ha közgyógyellátást szeretnénk igényelni, a kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségpénztár járási hivatalához kell beadni a háziorvos által kiállított igazolással együtt. A méltányossági közgyógyellátás igénylése ügyében az önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni. A jegyző megvizsgálja, hogy a jövedelmi feltételek teljesültek-e és ha igen, 5 munkanapon belül kiküldi az egészségbiztosítási szervnek az igazolást. Az egészségbiztosítási pénztár ezután szakhatósági állásfoglalást ad ki, ebben pontosan megállapítja a rendszeres gyógyellátások havi költségeit és a gyógyszerek havi térítési díjának összegét.

A közgyógyellátás jogosultságnak három típusa van: az alanyi jogon, a normatív alapon és a méltányossági alapon járó közgyógyellátás.

Alanyi jogosultsággal rendelkezik többek között:

aki rendszeresen szociális segélyt kap és egészségkárosodott
aki maximum 30%-os rokkantsággal rendelkezik és rokkantsági járadékot kap
aki rokkantsági ellátásban részesül
aki után a szülő magasabb összegű családi pótlékot kap

Normatív alapon jogosult az, akinek a gyógyellátási költségei havonta meghaladják a mindenkori öregségi nyugdíj minimum összegének 10%-át, azaz a 2850 Ft-ot és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot, a 29.925 Ft-ot, egyedül élők esetében a 44.887 Ft-ot.

Méltányosság igénybe vételéhez a jegyzőhöz kell beadni a kérelmet, aki megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot és megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e az önkormányzati rendeletben megszabott feltételeknek.

Ha minden feltétel teljesül a jogosult közgyógyellátási igazolványt kap. Ez az igazolvány jogosítja fel használóját arra, hogy térítésmentesen vásárolhasson meg olyan gyógyszereket, melyek a társadalombiztosításon belül a támogatás alcsoportba tartoznak. A közgyógyellátás tehát nem vonatkozik valamennyi gyógyszerre és nem korlátlanul vehető igénybe, csak a gyógyszerkereten belül. A gyógyszerkeret havi maximuma 12.000 Ft. Ha az egyéni gyógyszerigény költségei az 1000 Ft-ot nem érik el, nem állapítanak meg keretet. Az éves gyógyszerkeret mellett eseti gyógyszerkeret is létezik, melynek összege 6.000 Ft.

A közgyógyellátást a gyógyszereken kívül gyógyászati segédeszközök, fogszabályzó és protetikai eszközök megvásárlásához, valamint az ezekhez kapcsolódó javítások költségeinek fedezéséhez és gyógyászati ellátásokhoz is fel lehet használni.

A gyógyszerköltségeket a krónikus betegséghez mérten a havi legkisebb költséggel járó készítmények vagy kezelések számbavételével határozzák meg, azonban legfeljebb 6.000 Ft-ig vehető figyelembe és nem csak a szakorvosi rendelvényes gyógyszerekre vonatkozóan.

Ha a havi gyógyszerköltség több mint 6.000 Ft, akkor kizárólag a szakorvosi rendelvényre kapható gyógyszereket veszik számításba, magasabb összeget az egészségbiztosítási szerv vezetője határozhat meg.

Nem ritka az sem, hogy az egészségi állapot romlása miatt a drágább vagy több gyógyszerre lesz szükség, illetve a gyógyszerek vagy a kezelések ellenértéke változik, ezért növelni kell a havi gyógyszerkeretet. Ha ez a változás több mint 1.000 Ft, a havi gyógyszerkeretet akár év közben is felül lehet vizsgáltatni, ezt a jogosultnak kell kérelmeznie. A magasabb gyógyszerkeret a határozat meghozatala után 15 nappal, a fellebbezési határidő lejártával lesz felhasználható. Amennyiben a gyógyszerkeret csökken, azt már a határozat meghozatalától számított 30. naptól fel lehet használni.

error: Content is protected !!