Rezsikedvezmény 2023 – Rendszeres kedvezmény a gázszámlából!

Gázszámla kedvezmény 2023: Rendszeres kedvezmény a gázszámlából! Ez korábban is volt….

A legtöbben még sosem hallottak róla, pedig ORSZÁGOS ELÉRHETŐ!! IDŐSEK, NYUGDÍJASOK FIGYELEM! ÖNNEK IS KEDVEZMÉNY JÁRHAT A GÁZSZÁMLÁNÁL ÉS LEHET, HOGY NEM IS TUD RÓLA!
Kik tekinthetők szociális rászoruló fogyasztóknak?
Szociálisan rászoruló fogyasztónak minősülhet, aki
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékában részesül,
aktív korúak ellátására jogosult,
lakásfenntartási támogatásban vagy, a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ápolási díjban részesül, és
ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
az a nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában nevel gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll

Milyen kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?
A szociálisan rászoruló fogyasztótkülönösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:
Részletfizetés, 30 napos fizetési haladék, előre fizető mérő.

A „védendő fogyasztók” nyilvántartásába történő felvétel a kapcsolódó dokumentumok között található megfelelő kérelem kitöltésével indul:

az „A” részben szereplő adatokat a fogyasztó tölti ki, és az adatok valódiságát aláírásával igazolja,
fogyatékosság esetén a kérelem „C” részét, a fogyatékosság jellegéről a kezelőorvos, ennek hiányába a háziorvos tölti ki.a „B” részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot magalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította,
Az igazolást a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a FŐGÁZ felé, az igazolás kiállításától számított 30 napon belül. Az Ön által megadott személyes adatokat a FŐGÁZ a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és az Adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.


error: Content is protected !!