Rászorulóknak ingyen lakás, munkahely és élelmiszer ingyen!!! Bemutatjuk: SZÉRA – Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

Rászorulóknak ingyen lakás, munkahely és élelmiszer ingyen!!! Bemutatjuk:

SZÉRA – Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

Magyarországon a szociális és a gyermekjóléti ellátórendszer jelenleg olyan problémákkal szembesül, amelyek kezelése, megoldása összehangolt szociálpolitikai intézkedéseket sürget. Az országos méretű, rendszerszintű intézkedések létrejöttéig is törekszünk arra saját eszközeinkkel, hogy olyan helyi összefogásokra és partnerségre épülő szolgáltatási kört építsünk ki, amely adekvát válaszokat tud adni a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokra és képes a társadalom margójára sodródott embereket bevonni saját sorsuk irányításába. Hiszünk abban, hogy létezik olyan közös nevező, amely mentén az állam szereplői képesek az összefogásra. Ebben a szellemiségben dolgoztuk ki az elmúlt 18 év alatt az ellátórendszerből történő kilépést segítő komplex lakhatási programunkat, amelyet Kiléptető Program néven foglaltunk össze. Kiléptető abban az értelemben, hogy az intézményi ellátórendszerből való kilépést segíti elő.

 

Kiléptető Programunk az alábbi elemekből áll

1.) Az önálló életvezetést támogató kiléptető szakmai program működtetése

2.) A családok átmeneti otthonainak telephelyét képező kiléptető lakások működtetése

3.) Lakhatási program

1.) Az önálló életvezetést támogató SZAKMAI PROGRAM

A program alapjaként egy olyan pozitív megerősítéseken alapuló gondozási keretrendszert dolgoztunk ki, amely azáltal, hogy lehetőséget kínál a lakhatási probléma megoldására, arra motiválja klienseinket, hogy erőfeszítéseket tegyenek az alábbi területeken:

– rendszeres jövedelemszerzés, munkavállalás,

– a családi működési problémák kezelése,

– gyermeknevelési problémák kezelése, a szülői szerepek megfelelő ellátása,

– rendszeres és aktív együttműködés a családdal kapcsolatban álló segítőkkel.

Szakmai programunk megvalósításához a helyi adottságokra és lehetőségekre építve keresünk együttműködő partnereket. Eddig két olyan modellt dolgoztunk ki, amely mentén meg tudjuk valósítani elképzeléseinket, de folyamatosan törekszünk az együttműködések bővítésére. A jelenlegi gyakorlatot a Lakhatási programok fejezetben mutatjuk be.

2.) A KILÉPTETŐ LAKÁSOK működtetése

A fővárosban és annak vonzáskörzetében két családok átmeneti otthonát működtetünk (a főváros XV. kerületében és Csömörön). A klasszikus átmeneti otthoni férőhelyek mellett intézményrendszerünkben 14 db telephely, ún. kiléptető lakás is található, amelyek a szolgáltatások szempontjából az átmeneti otthoni ellátórendszerünk második szintjét is jelentik.

Az Alapítványunk kezelésében lévő lakások átlagos lakókörnyezetben található, egymástól külön álló ingatlanok. A kiléptető lakások működtetését a családok átmeneti otthonára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások keretei között végezzük. Az itt történő ellátás szakmai keretei jogok, kötelességek és szolgáltatások tekintetében hasonlóak a klasszikus átmeneti otthoni elhelyezéshez, azzal a különbséggel, hogy itt a családok már jóval önállóbb életvitelt tudnak folytatni

3.) LAKHATÁSI PROGRAM

Az elmúlt évek során kiépített, több szintű intézményrendszer és az ellátási területeinken működő önkormányzatokkal kialakított együttműködések révén klienseink számára lehetőség nyílik arra, hogy erejükhöz és lehetőségeikhez mérten fokozatosan, de folyamatosan haladjanak az önálló életvezetés felé, majd évről évre arra is, hogy az önmagukról gondoskodni tudók önkormányzati bérlakáshoz juthassanak. Lakhatási programunk jelenleg két együttműködési modellen alapul, de folyamatosan keressük az együttműködések bővítésének lehetőségét.

MÁSODIK ESÉLY PROGRAM

A XIV. kerület Önkormányzatával és a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvánnyal kötött megállapodásunknak köszönhetően Zuglóban sikerült egy olyan lakhatási programot megalapoznunk, amelybe a nagyvállalati tőkét is be tudtuk vonni támogatóként, szponzorként. A for-profit szektorral kiépített partnerség különösen fontos, mert így akár leromlott, rossz műszaki állapotú lakásokat is lakhatóvá tudunk tenni. A program keretében eddig az átmeneti otthonainkban lakók közül 2 családnak nyílt lehetősége önkormányzati bérlakásba költözni, de az idei évben további családoknak is lesz erre lehetősége. Úgy gondoljuk ebben az együttműködési konstrukcióban olyan lehetőségek rejlenek, amely hosszabb távon akár további önkormányzatok bevonását is lehetővé tehetik a nehéz helyzetű családok lakhatási problémájának kezelésébe. A Második Esély Program tehát egy olyan széleskörű összefogás, amelyben szerepet vállal a non-profit, a for-profit és az önkormányzati szektor egyaránt. Úgy gondoljuk ez a kooperáció egy lehetséges alternatívája a hazai lakásszegénység csökkentésének, mert megoldást kínál az üresen álló önkormányzati lakások bérbeadására még akkor is, ha azok leromlott műszaki állapotban vannak.

 

error: Content is protected !!