Öröklés 2021: Ki az ÖRÖKÖS az új törvény alapján? A gyerek, a szülő, az unoka vagy a házastárs? MUTATJUK!

Öröklés 2021: Ki az ÖRÖKÖS az új törvény alapján? A gyerek, a szülő, az unoka vagy a házastárs? MUTATJUK!

A magyar öröklési jog alapvetően két módot ismer az örökléssel kapcsolatban:

törvényes öröklés
végintézkedés alapján történő öröklés.

Mit örököl a házastárs a leszármazók mellett?

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során.

A magyar öröklési jog alapvetően két módot ismer az örökléssel kapcsolatban:

törvényes öröklés
végintézkedés alapján történő öröklés.

Mit örököl a házastárs a leszármazók mellett?

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során. Míg korábban a házastárs haszonélvezeti jogot örökölt, addig az új Ptk. már más alapokat fektet le.

Abban az esetben, ha van leszármazó, aki örököl, a házastárs már nem csak haszonélvezeti jogra jogosult. Igaz, a haszonélvezeti jog mértéke sem ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

error: Content is protected !!