Nők kedvezményes nyugdíja 2019 (Nők 40+ 2019) – Fontos változások, tudnivalók itt >>>

Nők kedvezményes nyugdíja 2019 (Nők 40+ 2019) – Fontos változások, tudnivalók itt >>

Jövőre is igényelhető a nők kedvezményes nyugdíja, a lehetőséggel 2019-ben is több ezer hölgy élhet. Az érintett nők fellélegezhetnek, mert jövőre még nem szigorodnak a Nők40 feltételei, miközben néhány elem kedvezőbbé válik – olvasható a nyugdíjguru.hu bejegyzésében.
A hatályos szabályozás szerint ilyen nyugdíjat az életkorától függetlenül – tehát a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltése előtt – az a hölgy igényelhet, aki legalább 40 évi jogosultsági időt szerzett, amelyből alapesetben legfeljebb 8 évet szerezhetett a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével. Így az érintett igénylőnek legalább 32 évnyi szolgálati időt keresőtevékenységgel (munkával) kellett megszereznie. Farkas András nyugdíjszakértő felhívja a figyelmet, hogy ettől a szigorú szabálytól jövőre is csak két különleges esetben lehet eltérni.

Nyolc évnél hosszabb időszakot akkor vehetnek figyelembe a gyermeknevelés kapcsán, ha egy édesanya (örökbefogadó anya) súlyosan fogyatékos gyermekét gondozza, ekkor 10 év is beszámítható a szolgálati időbe a gyermekére tekintettel kapott ellátások és ápolási díj folyósítási tartamából. Abban az esetben pedig, ha az édesanya (örökbefogadó anya) a saját háztartásában legalább öt gyermekét nevelte, akkor az ötödik gyermektől plusz egy-egy év vehető figyelembe a gyermeknevelés kapcsán, vagyis csökken a munkával szerzett szolgálati idő hosszát illető törvényi elvárás.

A jogosultsági időbe – néhány speciális eset kivételével –  2019-ben sem számít be semmilyen tanulmányi idő, a munkanélküli ellátás folyósításának ideje, a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás időszaka, a passzív táppénzen töltött idő, a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett időszak, valamint a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj folyósításának tartama.

A kedvezményes nyugdíj mellett a versenyszférában jövőre nagyon kedvező feltételekkel dolgozhat az érintett hölgy, ha a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti munkaviszonyban dolgozik tovább. Ilyen esetben a keresetét csak 15% személyi jövedelemadó terheli majd, semmilyen más közterhet nem kell fizetnie, miközben a munkáltatója is teljes mértékben mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége alól. A nyugdíjas hölgy így szerzett keresete nem számít bele az úgynevezett éves összeghatárba sem, vagyis bármennyit kereshet, nem kockáztatja a nyugdíja folyósításának felfüggesztését.

Ha olyan jogviszonyban (például vállalkozói jogviszonyban vagy megbízási szerződés alapján) dolgozna, amely nem tartozik az Mt. hatálya alá, akkor a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgynek arra jövőre is ügyelnie kell, hogy a nyugdíjjárulék-alapot képező éves jövedelme ne haladja meg a jövő januárban érvényes minimálbér 18-szorosát, mert ha valamelyik hónapban esetleg meghaladná, akkor a következő hónaptól az év végéig jövőre is felfüggeszthetnék a nyugdíja folyósítását. A közszférában a különböző közszolgálati jogviszonyokban jövőre sem lehet felvenni egyidejűleg a nyugdíjat és az illetményt, ezért a nyugdíj folyósítását az ilyen jogviszony esetleges fennállásának teljes tartamára felfüggesztik.

error: Content is protected !!