MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM >>> HAVI 35 EZER FORINTOS PÉNZTÁMOGATÁS DOLGOZÓKNAK!

MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM >>> HAVI 35 EZER FORINTOS PÉNZTÁMOGATÁS DOLGOZÓKNAK!

MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM >>>

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény tartalmazza azt a jogszabályt, amely előírja, a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azt a költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan merül fel [Mt. 51. §]. Ebbe a körbe tartozik például a munkába járással kapcsolatos utazási költségek megtérítése is, ennek feltételeiről és szabályairól pedig a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) kormányrendelet rendelkezik.

Amennyiben, a rendeletben meghatározott feltételek fennállnak, akkor a munkáltatónak minden további mérlegelés nélkül , kötelessége a munkavállaló számára az utazási költségeket megtéríteni a rendeletben rögzített mértékben és elszámolás mellett.

A kormányrendelet 4. §-a alapján a munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdése szerint :

Munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka akkor jár, ha:

– „a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
-b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
-c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
– d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.”

A 4. § c) és d) pontjában említett munkavállaló esetében a munkáltató az e rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti a közigazgatási határon belül történő munkába járást is .
Ugyanakkor azt sem zárja ki az szja törvény, hogy alkalmazza az szja törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjának rendelkezését a munkáltató, más munkába járásnak minősülő esetekben is anélkül, hogy vizsgálná a munkahelyre való eljutás konkrét körülményeit.
Annak egyáltalán nincs jelentősége, hogy melyik településen van a bölcsőde.

Hétvégi hazautazásnak minősül:
– a munkahelyről , a munkavégzés rendjétől függően , legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás .
A kormányrendelet a százalékos korláton túl, összegszerűen is korlátozza a hétvégi hazautazással kapcsolatos költségek megtérítésének kötelező mértékét. 2017-ben a hazautazást szolgáló menetjegy árának 86 százaléka, de legfeljebb havi 35 340 forint téríthető ezen a jogcímen a vonatkozó NGM közlemény alapján.
Természetesen személygépkocsival is történhet a hazautazás, ilyen esetben : kilométerenként 9 forintot kötelező adni, de legfeljebb 15 forintig, ugyanis nem minősül a magánszemély bevételének az e címen adott összeg. Ilyen esetben viszont nem ellenőrizhető a hazautazás ténye.

error: Content is protected !!